Membres

 

Abegón Novella, Marta Professora Lectora Serra Húnter D. Internacional Univ. Barcelona
marta.abegon@ub.edu 93 403 19 52
Aguado i Cudolá Vicenç Catedràtic Titular Dº Administratiu Univ. Barcelona
vaguado@ub.edu 93 402 43 74
Aja Fernández, Eliseo
Catedràtic Dº Constitucional Univ. Barcelona
Alija Fernández, Rosa Ana Professora Agregada de Dº Internacional Públic Univ. Barcelona
ralija@ub.edu 93 402 0879
Aragonés Seijo, Ignacio Professor Associat Dº Constitucional i Ciència Política Univ. Barcelona
idp@ub.edu 93 402 44 02
Arbeláez Rudas, Mónica Professora Dº Constitucional Univ. Barcelona
monica.arbelaez@sindic.cat 93 301 80 75
Arbós Marín, Xavier Catedràtic Dº Constitucional Univ. Barcelona
xavier.arbos@ub.edu 93 301 80 75
Asencio Gallego, José María Magistrat, Doctor en Dret i Professor de Dº Penal, Processal i Criminologia Univ. Barcelona y Abat Oliba CEU
jm.asencio@poderjudicial.es 93 402 44 00
Asín Cabrera, Asunción Professor Titular Dº Internacional La Laguna (Tenerife)
masinca@ull.es 93 402 44 00
Astorga Beltrán, Maximiliano Franco Investigador Predoctoral Dº Internacional Públic Univ. Barcelona
maximiliano.astorga@ub.edu
Bardají Pascual, Gloria Professora Associada Dº Administratiu Univ. Barcelona
gbardaji@ub.edu 93 402 19 79
Bolea Bardon, Carolina Professora Titular de Dº Penal Univ. Barcelona
bolea@ub.edu
Boza Martínez, Diego Professor Ajudant Doctor Dº Penal Univ. de Cádiz
diego.boza@uca.es 956 037 883
Caicedo Camacho, Natalia Professora Lectora Dº Const Univ. Barcelona
ncaicedo@ub.edu 93 403 45 35
Calvet Martínez, Elisenda
Professora Lectora Dº Internacional Públic
Univ. Barcelona
elisendacalvet@ub.edu
Castilla Juárez, Karlos Artemio Professor Associat de Dº Constitucional e Internacional Univ. Barcelona i Pompeu Fabra
karlos.castilla@upf.edu 93 403 45 35
Carranza Galaico, Gonzalo Gabriel
Professor Ajudant Doctor de Dº Constitucional
Univ. Autónoma de Madrid
gonzalo.carranza@uam.es 914 975 059
Conde Castejón, Jordi Professor Associado Dº Const. Univ. Barcelona
Díaz González, Gustavo Manuel Professor Ajudant Doctor de Dret Administratiu Univ. Oviedo
diazgustavo@uniovi.es 985 103 858
Díaz Morgado, Celia Professora Asoc. Dº Penal Univ. Barcelona
cdiaz@ub.edu 93 402 44 20
Díez Bueso, Laura Catedràtica Dret Constitucional Univ. Barcelona
lauradiez@ub.edu 93 402 44 05
Donaire Villa, Francisco Javier Professor Titular Dret Constitucional Univ. Carlos III Madrid
franciscojavier.donaire@uc3m.es 91 624 57 75
Donaldson, Michael Director de Serveis Centrals i Planificació Estratègica Ajuntament de Gavà
mcdonaldson@gmail.com
Esteve García, Francina Professora Titular Dº Internacional Univ. Girona
francina.esteve@udg.es 972 41 81 96
Font i Llovet, Tomás Catedràtic Dº Administratiu Univ. Barcelona
tfont@ub.edu 93 402 43 75
Galán Galán, Alfredo Professor Titular Dº Administratiu Univ. Barcelona
alfredogalan@ub.edu 93 403 48 33
García Morales, Mª Jesús Professor Titular Dº Constitucional Univ. Auton. Barcelona
mariajesus.garcia@uab.cat 93 581 22 42
Galindo Caldés, Ramon Professor Dº Administratiu Univ. Oberta de Catalunya
rgalindoca@uoc.edu 93 403 45 35
García Vázquez, Sonia Professora Ajudant Dº Const. Univ. A Coruña
soniagv@udc.es 981 16 70 00 Ext. 15 71
Goizueta Vértiz, Juana Professora Dº Constitucional Univ. San Sebastián
juana.goizueta@ehu.es 943 01 52 04
Gómez Puente, Marcos Catedràtic Dº Administratiu Univ. La Rioja
marcos.gomez@unican.es 942 2012 48
Gómez Martín, Victor Catedràtic Dº Penal Univ. Barcelona
victor.gomez@ub.edu
González Beilfuss, Markus Professor Titular Dº Constitucional Univ. Barcelona
markusgonzalez@ub.edu 93 402 44 32
González García, Almudena Professora Associada Dº Administratiu Univ. Barcelona
almudenagonzalez@ub.edu
93 403 72 69
Gracia Retortillo, Ricard Professor Lector Dº Administratiu Univ. Barcelona
rgracia@ub.edu 93 403 48 33
Hortal Ibarra, Juan Carlos Professor Agregat Dº Penal Univ. Barcelona
hortal@ub.edu 93 402 44 13
Huici Sancho, Laura Professora Titular Dº i Economia Internacional Univ. Barcelona
huici@ub.edu 93 402 44 90
Illamola Dausa, Mariona Professora Lectora Dº Internacional Univ. Girona
mariona.illamola@udg.es 972 41 98 30
Jiménez Cardona, Noemi Investigadora Postdoctoral Dret Privat Univ. Barcelona
njimenezcardona@ub.edu 93 403 58 64
Joshi Jubert, Ujala Professora Titular Dret Penal Univ. Barcelona
ujalajoshi@ub.edu
Jordana Santiago, Maria Esther Professora Lectora, Facultat de Dret Univ. Girona
mariaesther.jordana@udg.edu
Larios Paterna, Ma. Jesús Professora Titular Dº Constitucional Univ. Barcelona
mjlarios@sindic.cat 93 402 44 05
Leuzzi, Giovanna Investigadora Predoctoral Dº Penal Univ. Barcelona
gleuzzle8@alumnes.ub.edu
López Pulido, Joan-Pere Professor Dº Administratiu Univ. Barcelona
lopezpjp@ub.edu
Manrique Carpio, Claudia
Professora Associada del Area de Dºo Internacional Públic i Relacions Internacionals
Univ. Barcelona
claudia.manrique@ub.edu
Martín Ríos, Pilar Professora Titular de Dret Processal Univ. Sevilla
pilarmar@us.es 954 55 11 73
Medici Colombo, Gaston Alejandro Investigador Postdoctoral «Juan de la Cierva» Dº Internacional Públic Univ. Barcelona
gmedici@ub.edu
Milios, Georgios Professor Lector Serra Húnter Dº Constitucional Univ. Barcelona
gmilios@ub.edu 93 402 44 07
Mir Puigpelat, Oriol Catedràtic Dº Administratiu Univ. Pompeu Fabra
oriol.mir@upf.edu 93 542 27 59
Moreno Lax, Violeta Professora Titular de Dº Processal Univ. Barcelona
v.morenolax@ub.edu
Morgades Gil, Sílvia Professora Agregada Dº Internacional Univ. Pompeu Fabra
silvia.morgades@upf.edu 93 542 17 42
Moya Malapeira, David Professor Agregat Dº Constitucional Univ. Barcelona
dmoya@ub.edu 93 402 44 07
Muñoz Márquez, Luz Professora Agregada Ciència Política Univ. Barcelona
luzmunozma@ub.edu 93 402 44 07
Olesti Rayo, Andreu Catedràtic Dº Comunitari Univ. Barcelona
olesti@ub.edu 93 402 44 24
Padrós Castillón, Xavier Professor Associat Dº Constitucional Univ. Barcelona
xpadros@ub.edu 93 402 44 08
Pallarés Porta, Francesc Catedràtic Ciencia Política Univ. Pompeu Fabra
francesc.pallares@upf.edu 93 542 24 99
Pallas Secall, Pol Investigador Predoctoral Univ. Barcelona
polpallas@ub.edu
Peñalver Cabré, Alex Professor Titular Dº Administratiu i Procesal Univ. Barcelona
alexpenalvercabre@ub.edu 93 402 19 71
Pérez Velasco, Ma. del Mar Professora Associada Dº Constitucional Univ. Barcelona
mmarperez@ub.edu 93 402 44 08
Perez Medina, Devika Investigadora Predoctoral Univ. de Cádiz
devika.perezmedina@gmail.com
Roig Molés, Eduard Professor Titular Dº Constitucional Univ. Barcelona
eroig@ub.edu 93 403 55 54
Romano, Andrea Professor Lector Serra Húnter Dret Constitucional Univ. Barcelona
andrea.romano@ub.edu
Salazar Ortuño, Eduardo 
Professor i Advocat Ambientalista
Environmental Law Worlwide Alliance
eduardo.salazar@um.es
Salzano, Laura 
Personal Docent Investigador, Dep. Dº Internacional Publico
Univ. Barcelona
laurasalzano@ub.edu
Sánchez Cobaleda, Ana
Investigadora Postdoctoral
Univ. Barcelona
sanchezcobaleda@ub.edu 93 402 08 80
Silveira Gorski, Héctor Professor Agregat Serra Húnter de Filosofia del Dret Univ. Barcelona
hsilveira@ub.edu 93 402 44 47
Tornos Mas, Joaquín Catedràtic Dº Administratiu Univ. Barcelona
jtornos@ub.edu 93 402 43 76
Torres Villarrubia, Fernanda Andrea
Advocada i Investigadora Predoctoral en Dret i Ciències Polítiques
Univ. Barcelona
fernandatorresvill@gmail.com
Vadrí Fortuny, Ma. Teresa Professor Titular Dº Administratiu Univ. Barcelona
mtvadri@ub.edu 93 402 43 74
Vallespín Pérez, David Catedrátic Dº Procesal Univ. Barcelona
dvallespin@ub.edu 93 402 43 78
Vernengo Pellejero, Nancy Carina Professora Lectora de Dret Processal Univ. Barcelona
nvernengop@ub.edu 93 402 02 79
Vilalta Reixach, Marc Professor Agregat Dº Administratiu Univ. Barcelona
marc.vilalta@ub.edu 93 402 19 71
Vintró i Castells, Joan Catedràtic Dº Constitucional Univ. Barcelona
jvintro@ub.edu 93 402 43 97
Vives Cantero, Genís Tècnic Superior Generalitat de Catalunya
genisvives@ub.edu

Les dades personals d’aquest directori de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona només es poden utilitzar exclusivament per a finalitats relacionades amb les funcions de l’Observatori. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.