Qui som

L’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona és un Centre universitari d’anàlisi i recerca especialitzat en diferents àmbits del Dret Públic, especialment en la referent al Dret Constitucional, Administratiu i Unió Europea, així com en altres disciplines afins que actualment es troba reconegut com a Observatori de la Universitat de Barcelona.

Més enllà de l’especialització dels seus membres, la seva capacitat resideix en la col·laboració amb professors d’altres Universitats, de latituds diverses, per a desenvolupar estudis i realitzar informes que facilitin la resolució dels problemes existents i que, en general, afavoreixin la millora de la legislació vigent, des dels principis de l’Estat democràtic i social de dret.

Dins de les seves línies de recerca i activitats destaquen els seus estudis sobre les Comunitats Autònomes. En aquest sentit destaca la publicació de l’Informe de Comunitats Autònomes que, amb caràcter anual, des de l’any 1989, duu a terme una completa anàlisi de tota l’activitat institucional que a Espanya afecta al desenvolupament de l’Estat autonòmic detallat per cadascuna de les Comunitats Autònomes. Al costat d’aquesta anàlisi, s’inclouen estudis monogràfics sobre aspectes de transcendència i que serveixen de referent per a la celebració del Foro de les Autonomies, trobada anual d’alts funcionaris i responsables polítics de l’Estat i de les CCAA que se celebra al Senat, per a debatre entre si, i amb professors i experts, els principals aspectes de l’Estat autonòmic.

Un altre punt cal dir en relació amb la línia de recerca relacionada amb el Govern Local, que té per objectiu elaborar i desenvolupar instruments d’anàlisis i valoració del grau de consolidació de l’autonomia local. En aquest sentit, destaca la confecció cada any de l’Anuari del Govern Local, amb diversos estudis sobre administració local, organització territorial i serveis públics.

També convé esmentar les activitats sobre el dret de la Unió Europea, especialment en el que fa referència a la seva influència en el desenvolupament de l’Estat autonòmic espanyol.

A més, l´Observatori ha decidit concentrar esforços en la recerca del fenomen migratori, creant un grup de treball interdisciplinari de professors universitaris i professionals que investiguen conjuntament l’estatut jurídic de l’immigrant.

Cal destacar també les reflexions en l’àrea de Ciència i Universitats, proposant mecanismes de relació que permetin optimitzar les actuacions que realitzen totes dues instàncies.

Finalment, es treballa també en la Unió pel Mediterrani, fòrum multilateral on tractar assumptes considerats prioritaris pels Estats membres, i els Béns comuns i l’administració compartida, que tracta d’articular una nova forma de participació no simplement decisional, sinó de gestió, basada en el fet comú.

Pot obtenir més detalls de cadascuna de les nostres línies de recerca en l’apartat corresponent d’aquesta pàgina web.


Equip de Direcció

Dr. David Moya Malapeira Director
Dra. Laura Huici Sancho Sotsdirectora
Sr. Ricard Gracia Retortillo Sotsdirector
Dr. Diego Boza Martínez Sotsdirecció Adjunta de comunicació
Sr. Enric Barbet i Salva Sotsdirecció executiva i coordinació tècnica de recerca


Junta Rectora

En representació de la UB:
José Navarro Cid i Tomàs Font i Llovet

En representació de l´AMB:
Marcel·lí Pons Duat