Dret dels immigrants

L’Institut de Dret Públic ha decidit concentrar esforços en la investigació del fenomen migratori, creant un grup de treball interdisciplinar de professors universitaris i professionals que investiguen conjuntament l’estatut jurídic de l’immigrant. Fruit d’aquest treball s’han desenvolupat diversos projectes d’investigació, conferències, seminaris i estudis sobre els principals problemes jurídics que el fenomen migratori està plantejant. Entre les sublínies de treball es troben l’estudi del dret comparat, el règim de drets i llibertats dels immigrants, la incidència de la immigració en l’Estat de les autonomies i la integració.

A través dels anys i amb el desenvolupament de diferents projectes el IDP ha adquirit una sòlida experiència en la matèria pel que en l’actualitat conta amb un ampli equip d’investigadors representants de diferents universitats i disciplines jurídiques.

En l’actualitat es troba en desenvolupament el projecte sobre “La integració de la immigració” dirigit pel Dr. Andreu Olesti Rayo que té com objectiu realitzar una consideració global de l’estatut de l’immigrant, a partir de l’estudi detallat dels diversos drets i les limitacions derivades de l’estrangeria, tal com resulten de la intervenció de tots els nivells constitucionals en joc, tant en la Unió Europea com a Espanya, amb efectes sobre les administracions estatal, autonòmiques i locals.