Dret dels immigrants

L’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona manté una sòlida línia de treball en matèria de Dret migratori i d’asil. De fet, va ser una de les primeres institucions jurídiques de l’Estat espanyol que es va aproximar a aquesta qüestió ja en els inicis del present segle amb diversos projectes de recerca, dirigits primer pel professor Dr. Sr. Eliseo Aja i, posteriorment, pel professor Dr. Sr. Andreu Olesti.

Aquesta trajectòria s’ha consolidat a través del Grup d’Estudis sobre Drets dels Immigrants (GESDI) que desenvolupa, en el marc de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, les diferents activitats vinculades amb les qüestions relacionades amb les migracions i l’asil.

L’equip de treball es compon d’investigadors i investigadores de diferents universitats catalanes i de la resta de l’Estat espanyol de diverses disciplines jurídiques. Sobre aquest tema, les sublínies de treball actuals se centren en els drets de les persones migrants, l’estudi del control de fronteres, la protecció de les persones refugiades, la creació de vies legals i segures, la no discriminació en l’accés a l’ocupació o als serveis públics, la criminalització dels processos migratoris, el desenvolupament de les fronteres intel·ligents, els matrimonis forçats, el tràfic d’éssers humans, entre altres.

Bon exemple d’aquesta trajectòria de recerca són els projectes que sobre matrimonis forçosos ha desenvolupat el GESDI. Així, l’equip de recerca del GESDI ha participat en els projectes europeus MATRIFOR, i FM-OUT i en el Projecte RecerCaixa 2016 sobre aquesta qüestió.

Així mateix, des del GESDI s’ha participat en la publicació de l´ Anuari de la Immigració del CIDOB. A més, l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona ha col·laborat en la Clínica Jurídica Dret al Dret amb una línia específica d’estrangeria i asil com a complement de la formació dels estudiants de la UB.

En l’actualitat, l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona executa el projecte europeu H2020 Undeterreal, sobre discriminació laboral que es realitza en col·laboració amb CER-Migracions. Així mateix, es preparen diversos projectes de recerca, des de l’òptica de l’estudi dels drets dels immigrants.

A més, des del punt de vista de la transferència, el GESDI executa diversos contractes de recerca per a institucions públiques catalanes, estatals i internacionals. Referent a això, des del GESDI s’han elaborat informes per a la Generalitat de Catalunya, per a Ajuntaments com el de Vic o el de Barcelona i per a l’Administració Central. D’altra banda, el GESDI manté un Seminari de caràcter mensual en el qual diversos ponents, tant de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona com uns altres de reconegut prestigi, exposen qüestions d’interès sobre la matèria.

D´altre banda, en l’àmbit de la docència, l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona participa en la impartició del Màster Interuniversitari de Migracions Contemporànies, juntament amb l’equip de CER-Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així mateix, es prepara la IV edició del Curs d’Extensió UB, Dret Internacional i Comunitari d’Immigració.

Per a més informació, visita la pàgina del GESDI.