Comunitats Autònomes i Federalisme

Dins d’aquesta línia de recerca s’analitzen les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals més destacades que afecten a l’Estat autonòmic, amb especial referència a l’estudi del federalisme comparat, en relació amb el sistema autonòmic. Efectivament la Constitució de 1978 va configurar una organització territorial plural i complexa, amb un sistema institucional deficient.

En els nombrosos estudis dels membres del IDP, i especialment en els treballs col·lectius com l’Informe de les Comunitats Autònomes s’ha impulsat el principi d’autonomia present en la Constitució, dotant-li de les tècniques adequades. D’altra banda, la importància del desenvolupament legal de les Comunitats autònomes (CCAA) requeria una sistematització i una valoració periòdica perquè es feia cada vegada més difícil seguir les polítiques públiques de les 17 Comunitats Autònomes, a més de l’Estat i de la Unió Europea, l’última des de 1986. L’Informe va tenir un primer acolliment de 3 anys per la per la Fundació Pi Sunyer, gràcies al suport de Jordi Solé Tura, però va ser assumida a continuació per les pròpies CCAA, que ho encarreguen a un equip d’autors molt ampli (uns 30 professors) dirigit per Eliseo Aja (fins a 1999), seguit de Joaquin Torns (fins a 2012) i finalment per un equip integrat pels professors Eliseo Aja, Laura Deu, Jose Antonio Montilla i Javier García Roca (fins a l’actualitat). Des de 2010 l’Informe s’exposa i es discuteix públicament en el Senat, a través del Fòrum de les Autonomia, amb el suport de la Càmera i de la Fundació Gimenez Abad.

El contingut dels exemplars de tots aquests anys pot veure’s a l’apartat Informe Comunitats Autònomes, d’aquesta mateixa pàgina web. Alguns membres del IDP han participat en l’elaboració del document Idees per a una reforma de la Constitució que es va fer públic al novembre de 2017 i que pel seu interès es recull aquí.

A partir del desenvolupament de les previsions constitucionals es va incorporar un estudi de dret comparat tractant en alguns Informes diverses experiències d’Alemanya, Àustria, etc.

A partir del 2010 aquest enfocament es va estendre a la celebració d’una Conferència anual realitzada alternativament a Saragossa i Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Gimenez Abad i la Fundació Friedrich Ebert, amb el rètol d’Observatori del Federalisme a Europa i sota la direcció de Joan Vintró, José Tudela, Eliseo Aja i Mario Kölling.

En l’actualitat aquest àmbit d’estudis autonòmics/federals, dirigit pel professor Eliseo Aja, s’orienta principalment a realitzar una valoració del desenvolupament i aplicació de la distribució de competències. Les persones interessades en alguna forma de participació poden dirigir-se directament a l’Institut per contactar-li.

Informe de les Comunitats Autònomes.

Observatori de federalisme europeu comparat.

Idees per a una reforma de la Constitució.