Portal de la Transparència del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona

Aquest portal, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona així com garantir el dret d’accés a tota la informació relativa a les nostres activitats.

Creació del Consorci

Memòries d’activitats

Membres

Cap dels membres de l’alta direcció de l’Observatori de Dret Públic té remuneració per la seva tasca.

Regles de funcionament intern

 

Convocatòries de recerca

Bases per a la convocatòria de contractació de personal (Ref. CPA-ODP 1/2018)

Bases per a la convocatòria de contractació de personal (Ref. CPA-ODP 1/2022)

Bases per a la convocatòria de contractació de personal (Ref. CPA-ODP 1/2023)

Bases per a la convocatòria de contractació de personal (Ref. CPA-ODP 1/2024)