Seminaris “Nous reptes de Dret Públic en les societats digitals”

Actualment les tecnologies disruptives tenen una notòria presència i influència en la nostra societat. Es pot dir que la societat es va digitalitzant a un ritme accelerat i que aquesta extensió necessita d’un anàlisi de la regulació i protecció dels drets que es puguin veure afectats.

Mitjançant el cicle de seminaris “Nous reptes de Dret Públic en les societats digitals” es pretenen difondre els coneixements d’experts en matèries relacionades amb el Dret Públic i les noves tecnologies. En aquesta activitat es tractaran qüestions jurídiques des de diferents branques del dret relacionades amb la protecció de dades i els algoritmes, la intel·ligència artificial i el possible biaix de gènere, les smart cities, els mercats digitals o els processos judicials i l’emmagatzematge de dades.

L’Observatori de Dret Públic insta a la comunitat universitària i als operadors jurídics interessats en assistir i participar en aquest cicle de seminaris amb la intenció d’apropar les noves realitats digitals en el marc del Dret Públic als estudiants, professorat i personal d’investigació, per tal de contribuir a l’actualització d’aquests coneixements davant els reptes que la societat tecnològica i la digitalització plantegen a la nostra activitat jurídica.