Seminaris “Nous reptes de Dret Públic en les societats digitals”

II Cicle de Seminaris “Nous reptes del Dret Públic en la Societat Digital”

Durant aquest segon semestre, l’Observatori de Dret Públic continua organitzant activitats relacionades amb les tecnologies disruptives i els reptes que suposen per al Dret Públic donada la seva interacció amb la societat. Per això, des de febrer fins a juny comptarem amb persones expertes en aquest camp en el II Cicle de Seminaris “Nous reptes del Dret Públic en la societat digital”.

Com en el semestre passat, el Cicle passarà per la relació de diferents branques del Dret Públic amb aquest fenomen. Per començar, s’analitzarà la transparència algorítmica en la gestió pública. A més, el Cicle comptarà amb la presència d’experts en l’àmbit del Dret processal, tractant temes com la prova electrònica o l’aplicació d’intel·ligència artificial en l’avaluació criminològica i les mesures judicials de menors infractors. D’altra banda, el focus es traslladarà al ciberespai per parlar de crims comesos en aquest àmbit, com la difusió d’imatges íntimes sense consentiment. Finalment, s’aprofundirà en l’ús dels drons per a la seguretat pública.

L’Observatori de Dret Públic convida la comunitat universitària, i a la resta d’operadors jurídics interessats, a assistir i participar en aquest Cicle de seminaris amb la intenció d’acostar les noves realitats digitals, en el marc del Dret Públic, a estudiants, professorat i personal de recerca, per tal de contribuir en l’actualització d’aquests coneixements, davant els reptes que la societat tecnològica i la digitalització plantegen per a la nostra activitat jurídica.

I Cicle de Seminaris “Nous reptes del Dret Públic en la Societat Digital”

Actualment les tecnologies disruptives tenen una notòria presència i influència en la nostra societat. Es pot dir que la societat es va digitalitzant a un ritme accelerat i que aquesta extensió necessita d’un anàlisi de la regulació i protecció dels drets que es puguin veure afectats.

Mitjançant el cicle de seminaris “Nous reptes de Dret Públic en les societats digitals” es pretenen difondre els coneixements d’experts en matèries relacionades amb el Dret Públic i les noves tecnologies. En aquesta activitat es tractaran qüestions jurídiques des de diferents branques del dret relacionades amb la protecció de dades i els algoritmes, la intel·ligència artificial i el possible biaix de gènere, les smart cities, els mercats digitals o els processos judicials i l’emmagatzematge de dades.

L’Observatori de Dret Públic insta a la comunitat universitària i als operadors jurídics interessats en assistir i participar en aquest cicle de seminaris amb la intenció d’apropar les noves realitats digitals en el marc del Dret Públic als estudiants, professorat i personal d’investigació, per tal de contribuir a l’actualització d’aquests coneixements davant els reptes que la societat tecnològica i la digitalització plantegen a la nostra activitat jurídica.