Societat digital

El procés de digitalització està marcant el present i el futur de les nostres Societats. L’adopció de noves tecnologies com la intel·ligència artificial, la blockchain, els actius virtuals, el tractament automatitzat de dades, el big data, etc. permet una confluència de tecnologies basades en el processament d’informació de diferents procedències que estan canviant la manera de fer polítiques públiques. Des de la gestió d’entorns urbans (‘smart cities’) fins a la provisió de recursos de tota mena (‘smart grids’) està transformant-se de la mà de la digitalització. Aquesta transformació digital té potencial per a alterar les relacions de poder en les nostres societats com ja està modificant les relacions entre els propis ciutadans, així com les d’aquests amb empreses i administracions. Aquest potencial disruptiu de les tecnologies, en la majoria dels casos, es produeix a una velocitat que va molt per davant de l’activitat reguladora tradicional.

Aquesta situació sens dubte interpel·la al Dret, i especialment al Dret Públic, ja que les noves necessitats reguladores se suma la falta d’idoneïtat de les garanties tradicionals de protecció dels drets o interessos dels ciutadans. Existeix, sens dubte un espai amplíssim per a la recerca, una recerca que des de l’Observatori de Dret Públic considerem prioritària que exigeix un especial esforç en l’impuls d’activitats de formació, coneixement, capacitació, difusió, debat i foment de la recerca en aquesta matèria.

La present secció, que titulem “Reptes de Dret Públic en la Societat Digital”, pretén justament visualitzar aquest esforç de recerca. En aquesta secció, a través d’uns comentaris en el blog (‘posts’), seminaris i documents de treball, es pretén donar major difusió a les activitats de l’Observatori en aquesta matèria, així com posar un focus sobre la mateixa per a animar la participació dels seus membres així com d’altres experts i acadèmics interessats en els nous reptes jurídics que planteja la societat digital.