Pilar Martín Ríos

Professora Titular de Dret Processal en la Universitat de Sevilla, on es va doctorar amb Premi Extraordinari (2007). Graduada en Criminologia per la Universitat de Salamanca, ha desenvolupat part de la seva recerca en prestigiosos centres i instituts europeus, entre els quals destaca el Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale de Milà, el CIRSFID de Bolonya, les Facultats de Dret de Coïmbra i Florència i el Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht de Friburg. La seva activitat investigadora s’ha centrat, especialment, en qüestions relatives al Dret processal penal. És promotora i codirectora de REDHITEC (Xarxa Iberoamericana d’Investigadors sobre Administració de Justícia, Noves Tecnologies i Drets Humans), afavorida per la AUIP, que agrupa més de cinquanta investigadors d’onze països diferents.