Karlos A. Castilla Juárez

Advocat per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Coordinador de recerca del Institut de Drets Humans de Catalunya.

Va ser subdirector de litigi internacional en matèria de drets humans de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic i assessor en matèria de drets humans en la Suprema Cort de Justícia de la Nació de Mèxic. El Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic el reconeix com a investigador nacional nivell 2 (SNI-2).

La seva activitat investigadora s’ha desenvolupat en l’àmbit del dret internacional (sistemes internacionals de drets humans i litigi internacional), dret constitucional (control de convencionalidad i sistemes d’accés a la justícia), drets de les persones migrants (detenció migratòria, expulsió, migració i canvi climàtic) i temàtiques específiques de drets humans (racisme, igualtat, no discriminació, interseccionalitat, llibertat d’expressió).

Academia.edu: https://upf.academia.edu/KARLOSCASTILLAJUAREZ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karlos-a-castilla-ju%C3%A1rez-bb7740191/?originalSubdomain=es

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=OfK19D4AAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7486-7879