Claudia Manrique Carpio

Professora Associada de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea de la Universitat de Barcelona, Doctora europea en Dret per la Universitat de Barcelona (2015, Premi extraordinari de doctorat).

Professora de Dret de la Unió Europea de la UNIR. Fellow and Country Reporter del CELIS Institute a Berlín, Investigadora Associada del Grup de Recerca de Drets Humans i Medi Ambient (BHRE) de la Universitat de Greenwich (Londres). Coordinadora i professora del Màster en Estudis Internacionals de la Universitat de Barcelona, professora del Postgrau Dret Europeu de Protecció de Dades Personals de la Universitat de Barcelona.

Ha estat investigadora postdoctoral en King’s College -London i Visiting Fellow del Centre Lauterpacht de Dret Internacional de Cambridge. Va participar en activitats acadèmiques i de recerca en el HEI Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de Ginebra, l’Organització Mundial del Comerç, la UCTAD, la Universitat de Newcastle – Regne Unit, la Universitat d’Alberta-Canadà i la Universitat Catòlica de Santa María-Perú.

La seva principal àrea de recerca és Dret Internacional Econòmic, sent les seves principals línies de treball el Dret Internacional del Comerç i el Dret Internacional de les Inversions el Dret Internacional Econòmic des de la perspectiva dels drets humans i el desenvolupament sostenible, la regulació internacional del Comerç de Serveis i les Organitzacions Internacionals de caràcter econòmic.