Vicenç Aguado i Cudolà

Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona. Coordinador de la Secció Departamental de Dret administratiu d’aquesta Universitat. Forma part del Grup consolidat de Recerca en Govern i Administració Local (Gregal), reconegut per la Generalitat de Catalunya. Especialista en temes de procediment administratiu i de justícia administrativa; règims autoritzatoris, inspecció i sancions administratives; seguretat pública; i serveis públics, amb especial atenció als serveis socials. Entre les seves publicacions cal destacar la monografia La contractación pública responsable. Funciones, límites y régimen jurídico, 2021, Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.

Dirigeix actualment com a investigador principal el projecte de recerca R+D+i “Administración compartida y bienes comunes: derecho y políticas públicass mediante gobernanza colaborativa” PID2020-114735GB-I00. Ha dirigit també com a investigador principal diversos projectes de recerca finançats en convocatòries competitives d’àmbit estatal i català, especialment relatius a l’impacte del dret de la Unió Europea als serveis d’interès general i al control de l’activitat administrativa. Entre els resultats obtinguts d’aquests projectes cal subratllar la codirecció o coordinació dels llibres següents: Services of general económico interest, administrative courts and courts of audit, 2014, Milà: Giuffrè; Servicios de interés general, colaboración publico-privada i sectores específicos, 2016, Torí-València: Giapichelli-Tirant lo Blanch.; L’impacte del Dret de la Unió Europea al turisme, 2012, Barcelona: Atelier; El impacto de la Directiva de servicios en las Administraciones públicas, 2012, Barcelona: Atelier; Servicios sociales, dependencia y derechos de ciudadanía: el impacto de la mobilidad de los ciutadanos europeos en Cataluña, 2009, Barcelona: Atelier.

Ha estat Professor Visitant de les Universitats de Brescia (Itàlia) i de León (Nicaragua) i ha realitzat estades de recerca a les Universitats de Leeds (Regne Unit) i de Bologna (Itàlia).

Va obtenir el premi extraordinari de doctorat sobre la tesi sobre el silenci positiu i la inactivitat de l’Administració; així com el IV Premi Fermín Abella i Blave de l’INAP, conjuntament amb el professor Agustí Cerrillo, per un treball sobre les condicions d’habitatge dels immigrants.

https://orcid.org/0000-0002-0759-2622