Natalia Caicedo

Natalia CaicedoProfessora Agregada de Dret Constitucional de la Universitat Barcelona. Doctora en Dret amb esment europeu per la Universitat de Barcelona (2012). Ha realitzat estades d’investigació en la Universitat de Toronto, Ethnic, Immigration, and Pluralism Studies, University of Toronto (2013), en la Universitat de Oxford, Center of Migration, Policy and Society (COMPAS) (2012) i en la Scoula Superiore Sant’Anna en Pisa (2009). Des de 2006 és membre de l’Institut de Dret Públic i des de 2018 coordinadora de l’Informe Comunitats Autònomes. Les seves àrees de recerca són: la immigració, els drets socials i el Dret autonòmic.

Entre les seves publicacions destaquen:

  • 2021 Caicedo Camacho, N. “Social Rights and Migrants before the European Court of Human Rights”, in Aliens before the European Court of Human Rights: Ensuring minimum standards of human rights protection, Brill/Nijhoff, 2021.
  • 2020 Caicedo Camacho, N., (Coord.) Tendencias y retos de las políticas y reformas migratorias en América Latina. Un Estudio comparado, Fondo Editorial Universidad del Pacífico. Lima, 2020
  • 2019 Caicedo Camacho, N., “Equidad y principio de no discriminación en el Pilar Social Europeo”, en Olesti Rayo A., (Coord.) La profundización de la Unión Económica y Monetaria, Marcial Pons, 2019.
  • 2018 Caicedo Camacho N., “El reconocimiento fragmentado de los derechos sociales de los y las migrantes en la jurisprudencia del TEDH”, Revista Derechos y Libertades, núm.31, 2018.
  • 2015 Caicedo Camacho, N., y Moya Malapeira, D., (Coords.) Diversidad Cultural e interpretación de los Derechos. Un estudio de casos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2015