Elisenda Calvet Martínez

Professora de Dret Internacional Públic en el Departament de Dret Penal i Criminologia, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals; adjunta a la Vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret i coordinadora de la Clínica Jurídica de Lluita contra la Impunitat de la Universitat de Barcelona (UB). Ha treballat en Creu Roja Espanyola, el Síndic de Greuges, la Cort Interamericana de Drets Humans (San José, Costa Rica) i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (Ginebra, Suïssa).

Ha realitzat estades de recerca en l’Institut de Criminologia de Lovaina (LINC) de la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven, Bèlgica), en la Universitat Carles III de Madrid i en l’Institut de Drets Humans Pedro Arrupe de la Universitat de Deusto. Les seves principals línies de recerca són la justícia transicional, els drets humans, el dret internacional humanitari i el dret internacional penal. És membre, entre altres, de la Junta Directiva de la International Association of Genocide Scholars, membre de la COST Action on Global Atrocity Justice Constellations (Horizon 2020), de la Comissió de Memòria Històrica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i de la Xarxa Acadèmica Memòria, Veritat i Justícia.

D’entre els seus publicacions recents destaquen: Calvet Martínez, Elisenda, “Transitional Justice in the Context of the War in Ukraine”, Revue Européene de Droit, Vol. 5, Groupe d’Études Géopolitiques, Paris, 2023; Sarkin, J., Calvet Martínez, E., “The Global Practice of Systematic Enforced Disappearances of Children in International Law: Strategies for Preventing Future Occurrences and Solving Past Casis”, Catholic University Law Review, vol 71, Issue 1, 2022, 33-103; Calvet Martínez, Elisenda, “Sexual violence as genocide against indigenous peoples: the casi of Mayan women in Guatemala”, en Smith, S. i Brown, S, Handbook on Religion, Mass Atrocity and Genocide, Routledge, 2021, 96-105.