Carolina Bolea Bardon

Professora Titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona (UB) des de 2001. Doctora en Dret per la UB. Premi Extraordinari de Doctorat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona del curs 1999/2000 per la tesi doctoral ‘L’autoria mediata en Dret penal’. Formació acadèmica completada amb estades a l’estranger, concretament, en el Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Freiburg), en la Universitat de Munic, en el Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht (Universität  Freiburg) i en la Juristischen Fakultät der Martin-Luther (Universität Trobi-Wittenberg). Reconeguts 4 trams de recerca (data de l’últim concedit: 2-11-2022). Investigadora principal del «Grup revolta Dret Penal i Política Criminal UB» (Projecte 2017 SGR 1754). Administració finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Les meves principals línies de recerca en la Part general del Dret penal són: autoria i participació, causalitat i imputació objectiva. I, en la Part especial, violència de gènere i corrupció privada.