José María Asencio Gallego

Doctor en Dret per la Universitat de Salamanca, amb premi extraordinari de Doctorat. Màster Universitari en Drets Fonamentals, especialitat en Protecció Jurisdiccional, en la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Llicenciat en Dret per la Universitat d’Alacant, amb premi extraordinari de fi de carrera, primer premi al rendiment acadèmic universitari de la Comunitat Valenciana i Accèssit en els premis nacionals de fi de carrera.

Ingressa per oposició en la Carrera Judicial l’any 2013. Ha desenvolupat la seva funció judicial en el Jutjat de Primera Instància i Mercantil núm. 4 de Salamanca, en el Jutjat penal núm. 2 d’Oriola, amb seu a Torrevella, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Mollet del Vallès, amb competències compartides en Registre Civil, sent a més Jutge Degà d’aquest partit judicial, en el Jutjat penal núm. 1 de Terrassa i, actualment, en el Jutjat penal núm. 11 de Barcelona.

Durant els anys 2019 a 2022 va ser Lletrat del Consell General del Poder Judicial, com a Cap d’Àrea de Relacions Externes i Institucionals de l’Escola Judicial espanyola.

Consultor internacional. Expert en el Projecte a Jordània “Access to justice and legal empowerment in Jordan: towards an effective and sustainable legal aid system”. Cap de Component del Projecte Twinning a Turquia “Improvement of the Efficiency of Pre-Service Training for Candidate Judges and Prosecutors”. Expert en el Projecte Twinning a Turquia “Improved Capacity of Civil Enforcement Offices (Phase II)”. Expert en el Projecte Twinning a Turquia “Strengthening the Victims’ Rights in Criminal Justice System”.

Durant els anys 2019 a 2022: Membre del Comitè de Direcció del Projecte “Freedom of expression and Justice” de la Comissió Europea. Membre del Comitè de Direcció del Projecte “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical de la Comissió Europea. Membre del Comitè de Direcció del Projecte “Breaking the Barrier: transnational participatory judicial training on procedural rights” de la Comissió Europea. Membre del Comitè Assessor del Projecte “FRICoRe: Fonamental Rights in Courts and Regulation” del Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020).
José María Asencio Gallego
Durant els anys 2019 a 2022: membre del Grup de Treball d’Intercanvis de la Xarxa Europea de Formació Judicial. Membre del Grup de Treball Lingüístic de la Xarxa Europea de Formació Judicial. Membre del Sub Grup de Treball de Drets Humans de la Xarxa Europea de Formació Judicial. Membre del Comitè de Direcció de la Xarxa Euro-Àrab de Formació Judicial.

Professor associat de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Professor associat de Dret Processal i Criminologia de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona. Professor col·laborador de Dret Processal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor col·laborador del Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Autor de tres monografies: El dret al silenci com a manifestació del dret de defensa, en aquesta editorial, El judici oral en la Llei d’Enjudiciament Criminal espanyola, en l’Editorial Juruá i Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (juntament amb Sr. Ignacio González Vega) en l’Editorial Juruá. A més de diversos articles doctrinals en llibres col·lectius i revistes espanyoles i llatinoamericanes.

Membre del Consell Editorial de la Revista General de Dret Processal de l’Editorial Iustel. Membre del Consell Editorial de l’Editorial Juruá Europa i Juruá el Brasil per a l’Àrea de Dret. Codirector de la col·lecció de monografies “Seguretat i Policia” de l’Editorial Juruá. Coordinador de la col·lecció de monografies “Organització Judicial” de l’Editorial Juruá. Coordinador de la col·lecció de monografies “Dret Penal” de l’Editorial Juruá.

Membre de l’Equip de Recerca del Projecte “Intel·ligència Artificial i Procés: Garanties versus Eficiència” (Observatori de Dret Públic IDP de Barcelona). Membre de l’Equip de Recerca del Projecte “Empresa i delicte. Cooperació i recerca” (Universitat d’Alacant). Membre de l’Equip de Recerca del Projecte “Eixos de la justícia en temps de canvi” (UNED). Membre de l’Equip de Recerca del Projecte “Present i futur del judici verbal” (Fundació Privada Manuel Serra Domínguez). Investigador principal del Projecte de recerca “Ètica Judicial i procés” de la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez. Membre de l’Equip de Treball del Projecte de recerca “postmodernitat i procés judicial europeu: L’oportunitat com a principi informador del procés judicial” (UNED). Membre de l’Equip de Treball del Projecte de recerca “Realitats i reptes de la Justícia en la societat del risc. Una perspectiva processal del Dret de danys” (Universitat d’Alacant).

Ponent en diferents congressos nacionals i internacionals.