Pol Pallas Secall

Pol Pallas SecallActualment desenvolupa la seva tesi doctoral sobre l’aplicació del principi d’integració del desenvolupament sostenible en el dret dels cursos d’aigua internacionals. Ha obtingut una beca predoctoral vinculada al projecte de recerca ‘Diversitat biològica i Dret Internacional: nous problemes i tendèncias, interacció de règims jurídics i principals reptes normatius’. En el marc de la realització de la tesi, ha fet estades de recerca a la Universitat d’Utrecht (Països Baixos) i a la Universitat de Ginebra (Suïssa). És graduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i en Dret per la Universitat de Barcelona. També va realitzar el Màster en Relacions Internacionals-Seguretat i Desenvolupament a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cv complet