Marta Abegón Novella

Professora lectora Serra Húnter de Dret internacional públic a la Universitat de Barcelona. Doctora europea en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2012). Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat Autònoma de Barcelona i al CEI International Affairs-Centre d’estudis internacionals.

Com a membre de diversos projectes de recerca competitius, ha publicat treballs principalment en l’àmbit del Dret dels tractats internacionals, la protecció internacional del medi ambient i el Dret del Mar. Entre les seves darreres contribucions, hi destaquen: “Hacia una regulación sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional: el futuro acuerdo como un tratado de protección de intereses generales”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. XI, núm. 2, 2020, pp. 1-50; I “Negotiating an International Legal Instrument on Biodiversity Beyond National Jurisdiction: A Look Ahead”, Environmental Policy and Law, vol. Pre-press, no. Pre-press, 2021, pp. 1-17.