Laura Huici Sancho

Professora titular de Dret internacional públic de la Universitat de Barcelona (2010). Doctora en Dret (2000). Màster en Hautes Etudes Internationales (1992). Llicenciada en Dret (1991).

El seu principal àmbit d’especialització és el Dret Internacional Públic. Dintre d’aquesta àrea ha desenvolupat el seu treball especialment en les següents línies d’investigació: Dret de les Organitzacions internacionals, Mecanismes de control d’aplicació i Participació exterior dels ens subestatals.

Aquestes línies d’investigació s’han desenvolupat dintre del grup d’investigació consolidat Àrea de dret internacional públic i relacions internacionals , i en el marc de diferents projectes d’investigació amb finançament competitiu . Fruit dels mateixos són la majoria de les meves publicacions entre les quals cap destacar: la coordinació de l’obra col·lectiva La Unión per al Mediterrani: reptes de la cooperació institucionalitzada en la regió, editat per Marcial Pons, en 2011, la monografia titulada El fet internacionalment il·lícit de les organitzacions internacionals, J.M. Bosch Editor, en 2007 , la col·laboració en obres col·lectives en el desenvolupament de projectes de l´ IDP com “ La interpretació del principi de subsidiarietat pel tribunal de Justícia de les Comunitats Europees” publicat per Olesti Rayo, A. (Coord.); La incidència del Tractat de Lisboa en l’exercici de les competències autonòmiques. Número 68 . Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics. 2010 ; o d’articles en revistes especialitzades com “La participació de la Unió Europea a la Unión pel mediterrani”, en la Revista General de Dret Europeu , Nombre 28. 2012

En l’àmbit docent , acumulo vint anys d’experiència en la impartició de diferents assignatures vinculades al Dret internacional públic i el Dret de la Unió Europea . Formo part del Grup d’Innovació Docent Àrea de dret internacional públic i relacions internacionals, des de 2000

També he desenvolupat tasques de gestió universitària com Secretària del meu Departament de 2004 a 2008 i novament en 2013 , i actualment com Adjunta al Vicedeganat d’investigació i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Des de 2011 sóc Secretària de la Revista Electrònica d’Estudis Internacionals.