Tomàs Font i Llovet

“Versió normalitzada”

Tomàs Font i Llovet(Barcelona, 1956)

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya (1981) i Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (1987).

Ha centrat la seva activitat invetigadora i les seves publicacions en els àmbits de l´organització administrativa, justícia administrativa, contractació del sector públic, funció consultiva, béns públics, entre altres i, en particular, dret autonòmic, dret local i organització territorial

És autor, entre altres obres, dels llibres:

– La ejecución de las sentencias contenciosas-administrativas.
– Dret local: obres i serveis públics.
– Gobierno local y Estado Autonómico.

Ha intervingut en la direcció i elaboració, entre altres, del Manual de Dret Públic de Catalunya, El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas e Informe Comunidades Autónomas.

Des de 1995 dirigeix l´Anuario de Gobierno Local, que publiquen l´Institut de Dret Públic de Barcelona i la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Va ser membre de la Comissió d´Experts per a la Reforma del Model d´Organització Territorial de Catalunya (2000) i de la Comissió d´Experts independents del Consell d´Europa per l´aplicació de la Carta Europea d´Autonomia Local (fins 2013).

Des de l´any 1989 és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya de la qual n´ha estat President des de l´any 2005 fins al 2014.