Joan Pere López Pulido

Perfil Professional i Acadèmic

Des de l’any 2009, sóc el director del servei d’Assessoria jurídica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La meva trajectòria professional s’ha desenvolupat principalment a l’Administració local, en la qual he ocupat sempre de manera conjunta, els llocs de treball de Secretari General i lletrat-director del Servei Jurídic en diferents Corporacions locals i en les seves empreses públiques, organismes autònoms i fundacions, assumint les funcions de representació i defensa jurídica davant els Tribunals. Havent ocupat, tanmateix, els llocs de treball d’advocat i gerent en empreses públiques de les Universitats de Barcelona i Oberta de Catalunya, i l’any 1991, el de Jutge substitut de Primera Instància i Instrucció dels Jutjats de Sant Feliu de Llobregat. Com advocat he estat assessor jurídic de diferents entitats locals, tant a Catalunya com a Andorra, dirigint l’elaboració i tramitació de diferents plans generals, derivats i instruments de gestió urbanística.

Professor associat de dret administratiu a la Universitat de Barcelona, impartint docència en Governs locals, Dret a la Salut i Seguretat alimentària, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Intel·ligència artificial i Garantia de drets digitals.

Els àmbits de recerca ho són, principalment, en Intervenció administrativa conductual i Neurodret; Dret a la Salut com a bé públic global, Seguretat alimentària i Dret agropecuari; Tecnologies de la informació i del coneixement, Intel·ligència artificial i Govern digital; Régim jurídic del sector públic, Organització administrativa i Ocupació pública; Govern local, Béns comuns, Administració compartida i Gestió cívica; Activitat administrativa, Acció pública en sectors econòmics, i Reestructuració i Resolució d’entitats financeres; Urbanisme, Medi Ambient i Activitats amb incidència ambiental.

Formació Acadèmica

  • Doctorat en dret. Universitat de Barcelona (16/12/2022). Tesi doctoral dirigida pel Dr. Vicenç Aguado Cudolà. La defensa de la Tesi es va efectuar el 16/12/2022, davant un Tribunal presidit pels catedràtics de Dret administratiu, Dr. Tomás Font Llovet (Universitat de Barcelona), Dr. Juan María Pemán Gavín (Universitat de Saragossa) i Dra. Vera Parisio (Universitat de Brescia –Italia-). Títol: Perspectiva cognitiva, Nudge público y actuación administrativa conductual. La Arquitectura de la elección en el modelo de semáforo nutricional. La qualificació va ser d’Excel·lent, Cum Laude.
  • Suficiència investigadora, Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona, havent iniciat els estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Màster en Gestió Urbanística, Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Màster en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Diplomat en Funció Directiva d’Administracions Públiques (Àrea jurídica), Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  • Diplomat en Funció Gerencial de les Administracions Públiques, Institut de Direcció i Gestió Pública, del Centre de Desenvolupament Directiu d’ESADE.

Recerca

Investigador del  Grup de Recerca Consolidat de la secció departametnal de Dret administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, en la convoctòria i SGR-Cat 2021. Coordinador, Dr. Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de Dret administratiu. 05/2022

Investigador del projecte PID2020-114735GB-I00, PROYECTO I+D+i “Generación Conocimiento” convocatoria 2020: Administración compartida y bienes comunes, derecho y políticas públicas mediante gobernanza colaborativa”. Projecte dirigit com investigadors principals pel Dr. Vicenç Aguado i Cudolà, de Derecho Administrativo,yi Dr. Xavier Torrens y Dr. Joan Anton Mellón, de Ciencia Política

Innovació Docent 

Membre del Grup de Simulacions i Estudis de Cas en Polítiques Públiques i Dret Administratiu. Grup d’Innovació docent reconegut per la Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (CAIDUB), dins el Programa RIMDA, amb Codi: GINDO-UB/193, i responsable Dr.  Vicenç Aguado i Cudolà. Desembre de 2022.

Publicacions Rellevants

Comentarios al Código Civil de Catalunya. Francisco José Sospedra Navas y Francisco de Paula Puig Blanes (directores). Editorial Civitas-Thomson Reuters, 3ª edición, 2020.

Memento práctico de Administraciones locales 2009-2010. José Luis Gómara Hernández (Coord.). Editorial Francis Lefebvre. Madrid 2009.

Gobierno, Administración y Calidad en los entes locales, Editorial PPU. Barcelona 2001.

Barcelona: Gobierno y Gestión de la ciudad. Ajuntament de Barcelona i Fundació Pi i Sunyer (Editors). Editorial Díaz de Santos. Madrid 1999.

Altres publicacions i CV complet:

Joan-Pere López Pulido (0000-0002-2575-3856) (orcid.org)