Andreu Olesti Rayo

Andreu Olesti RayoCatedràtic de Dret internacional públic (Dret comunitari europeu) de la Universitat de Barcelona (2003). Doctor en Dret (1991). Llicenciat en Dret (1985) i Llicenciat en Ciències Econòmiques (1986).

És autor, i ha coordinat amb altres professors diverses monografies, entre elles es destaquen les següents: L’administració autonòmica i el Tractat de Lisboa, Barcelona, 2012. La integració de la immigració, València, 2012. Lliçons de Dret Comunitari Europeu, Barcelona, 2011. Nocions bàsiques sobre el règim jurídic internacional del treball, Barcelona, 2010. La incidència del Tractat de Lisboa en l’exercici de les competències autonòmiques, Barcelona, 2010 . El Dret Internacional i Comunitari davant els reptes del nostre temps. Homenatge a la Professora Victoria Abellán Honrubia, Vol I i II, Barcelona, 2009.

El seu principal àmbit d’especialització és en Dret de la Unió Europea. Dintre d’aquesta àrea ha desenvolupat el seu treball especialment en les següents línies d’investigació: La lliure circulació de persones, en diversos dels seus aspectes, incloent els relatius a la política d’immigració; les institucions de la Unió Europea i l’ordenament jurídic comunitari, les relacions exteriors de la Unió Europea; i la unió econòmica i monetària. Fruit d’això ha estat la publicació d’articles en revistes especialitzades i en contribucions a obres col.lectives. Ha dirigit diversos projectes d’investigació en la temàtica i en l’actualitat coordina el projecte “L’exercici de les competències comunitàries entre la UE i els seus Estats membres: tècniques jurídiques de coordinació”, finançat pel ministeri d’Economia i Competitivitat.

Ha impartit cursos i conferències en diversos centres i universitats espanyoles i estrangeres. Ha estat Secretari del Departament de Dret i Economia Internacionals (2001-2004) i Cap d’Estudis de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (2004-2008). Des de 2009 és director de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales.