David Moya Malapeira


Professor Agregat de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona

Llicenciat en Dret (1996) i Doctor (2004) per la Universitat de Barcelona. Premi Extraordinari de Doctorat de la Facultat de Dret (2004). Entre 2001 i 2005 obté el Master en Dret Constitucional i Drets Humans per la Benjamin N. Cardozo School of Law de Nova York. Ha realitzat diverses estades de recerca a Nova York, Laussanne, Estrasburg, Heidelberg i Brussel·les.

Especialitzat en Drets dels Estrangers i en els problemes jurídics derivats del fenomen de la immigració, és coautor de diversos llibres i articles sobre aquesta temàtica. Entre les publicacions recents destaquen D. Moya (2017) ‘Administrative Detention casis and Habeas corpus’, European Review of Public Law / Revue Européenne de Droit Public 27, D. Moya (2016) ‘La dignitat humana de les persones estrangeres privades de llibertat: algunes notes’ El Cronista de l’Estat Social i Democràtic de Dret. 61-62, D. Moya and N. Caicedo (2014) ‘Spain amid the economic crisi: the solidarity principle at stake’, European Review of Public Law / Revue Européenne de Droit Public 26. És igualment coautor de diversos informes elaborats per a les Administracions públiques, inclosa la Comissió Europea, de la qual és expert en assumptes de llibertat, seguretat i justícia. A més, és co-director de l’Anuari de la Immigració publicat per la Fundació CIDOB i coordinador del Master Interuniversitari de Migracions Contemporànies (UB/UAB)

Més informació

English version

Professor of Constitutional and Migration Law, Faculty of Law, University of Barcelona. He is the co- coordinator of the Interuniversity Master in Contemporary Migration (UAB/UB) and co-director of the Anuario de la Inmigración. He has recently published  D. Moya (2017) ‘Administrative Detention cases and Habeas Corpus’, European Review of Public Law / Revue Européenne de Droit Public 27, D. Moya (2016)  ‘La dignidad humana de las personas extranjeras privadas de libertad: algunas notas’ El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. 61-62,  D. Moya and N. Caicedo (2014) ‘Spain amid the economic crisis: the solidarity principle at stake’, European Review of Public Law / Revue Européenne de Droit Public 26. Current on-going publications include migration legislation reforms in Latin America, the rights of forced migrants before the European Court of Human Rights, the problems of growing arbitrariness in migration/asylum legislation and policies. He has been working as expert and external consultant for the European Commission, the European Parliament and REA, as well as for the Spanish Government and as Special Counselor for the Catalan regional Government on migration-related issues. He is currently the IP with Sonia Parella from UAB of a research project on forced marriages in Spain.