Gustavo Manuel Díaz González

Gustavo Manuel Díaz González és Llicenciat en Dret per la Universitat d’Oviedo (2011), amb Premi Especial “Miguel Traviesas” al millor expedient en les assignatures de Dret Privat i Extraordinari de Llicenciatura; Doctor en Dret per les Universitats de Bolonya (2015) i Oviedo (2018); i, des de setembre de 2018, professor ajudant doctor de Dret Administratiu de la Universitat d’Oviedo. Durant els cursos 2016/2017 i 2017/2018 va treballar com a investigador postdoctoral en la Càtedra de Dret Constitucional, Administratiu, Comparat i Europeu de la Universitat de Constança, dirigida pel Prof. Dr. Hans C. Röhl. És membre del grup de recerca “Dret Administratiu (DONA)” de la Universitat d’Oviedo, dirigit pel Prof. Dr. Alejandro Huergo Lora. Des de febrer de 2020, treballa com a Vocal assessor en la Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts i Assumptes Constitucionals, en el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

La seva activitat investigadora s’ha orientat principalment a l’estudi del sistema de fonts i de la internacionalització i europeïtzació del Dret públic. En aquests àmbits, és autor de dues monografies (La reserva de ley en la transposición de las directivas europeas, Iustel, 2016, amb pròleg del Prof. Dr. Alejandro Huergo Lora; i La acción exterior local. Bases constitucionales, Iustel, 2019, amb el pròleg Prof. Dr. Luciano Vandelli) i de diversos articles de revista i capítols de llibre, publicats a Espanya, Alemanya, Itàlia i Colòmbia. Recentment, ha obert una nova línia de recerca, relativa a la digitalització de les Administracions Públiques. En aquest àmbit, al marge d’altres treballs acadèmics, és coordinador d’una obra col·lectiva dirigida pel Prof. Dr. Alejandro Huergo Lora (La regulación de los algoritmos, Aranzadi, 2020), així com del llibre Blockchain y Gobiernos locales (Fundación Democracia y Gobierno Local, sèrie Claves, núm. 34, 2022).

Així mateix, s’ha ocupat de la traducció d’alguns textos doctrinals jurídics rellevants, entre els quals destaquen la monografia del Prof. Dr. Luciano Vandelli, Papeles y papeleo. Burocracia y Literatura (Iustel, 2015, amb pròleg del Prof. Dr. Santiago Muñoz Machado), el llibre dels Professors Drs. Alberto Mazzoni i Maria Chiara Malaguti, Derecho del comercio internacional. Fundamentos y perspectivas (Tirant lo Blanch, 2021, amb pròleg del Prof. Dr. Ángel Rojo), o el capítol dedicat al sistema de fonts de l’obra del Prof. Dr. Eberhard Schmidt-Aßmann, La dogmática del Derecho Administrativo (traducció coordinada pel Prof. Dr. Javier Barnes; Global Law Press, 2021).