Marc Vilalta Reixach


Professor agregat de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona

Marc Vilalta Reixach és Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) i Doctor europeu en Dret per la Universitat de Barcelona (2011, Premi Extraordinari de Doctorat). Actualment, és professor agregat de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona i Cap d’Estudis del Grau de Gestió i Administració Pública (GAP) d’aquesta mateixa Universitat.

Autor de diverses monografies i articles publicats en llibres i revistes jurídiques especialitzades, i co-director de l’Anuario del Gobierno Local, les seves principals línies de recerca s’han centrat en l’àmbit de les relacions interadministratives, la contractació pública i el govern i l’administració local. Entre d’altres, ha realitzat estades d’investigació a l’Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) de la Universitat de Bolonya o a l’Institute of Local Government Studies (INLOGOV) de la Universitat de Birmingham.

D’entre les seves publicacions més recents destaquen les següents:

.- “De nuevo sobre los negocios jurídicos excluidos de la Ley de contratos del sector público: encargos a medios propios personificados y transferencias de competencias entre entidades pública”, Revista Gallega de Administración Pública (REGAP), núm. 56, 2019, p. 261-296.

.- “Los convenios interadministrativos (locales) y la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Convenio o contrato?”, Anuario de Derecho Municipal, núm. 12, 2019, p. 53-88.

.- “Las garantias de independencia de los tribunales administrativos de recursos contractuales”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 18, 2022, p. 119-136.

.- “Las áreas metropolitanas en España. Propuestas para una reforma”, en Font i Llovet, Tomàs (Dir.): Repensant el govern local: perspectives actuals de reforma, Institut d’Estudis de l’Autogovern, 2023