Discurs d’Ingrés del Dr. Tomàs Font a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

El proper dimarts 8 de novembre el Dr. Tomàs Font i Llovet, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, llegirà el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. En aquell moment passarà a ser acadèmic numerari. L’acte tindrà lloc a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona ( c/Mallorca 283) a les 18 hores en la Sessió Solemne d’apertura del Curs Acadèmic 2022-2023. El discurs, com acadèmic numerari, del Dr. Font serà sobre el tema: La ciutat i el seu dret, el règim especial de Barcelona. La contestació serà a càrrec de l’acadèmic Sr. Josep E. Rebés Solé. La sessió també comptarà amb la intervenció del secretari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el Dr. Joaquim Tornos Mas, que procedirà a la lectura de la Memòria del Curs 2021-2022 i del seu president, el Dr. Francesc Tusquets i Trias de Bes, en la cloenda de l’acte.

L’1 de desembre de 2020 el Dr. Font fou elegit nou acadèmic i el dia 15 del mateix mes acceptà el càrrec i quedà integrat a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya amb la condició d’acadèmic electe. El Dr. Font ostentarà la Medalla Jaume Callís que havia quedat vacant per defunció, a l’abril de 2018, del seu pare el catedràtic Josep Mª Font i Rius.

El Dr. Tomàs Font i Llovet és Doctor en Dret per la Universitat de Bologna, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i Cap del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.

Ha centrat la seva activitat investigadora i les seves publicacions en els àmbits de l´organització administrativa, la justícia administrativa, la contractació del sector públic, la funció consultiva, els béns públics, entre altres i, en particular, del dret autonòmic, dret local i organització territorial. És autor, coautor i director de més de cent cinquanta publicacions. Des de 1995 dirigeix l´Anuario de Gobierno Local, que publica l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona i la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Fins al 2016, ha sigut membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya de la qual n´ha estat president des de l´any 2005 fins al 2014. Actualment és president del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona.

Entre d’altres càrrecs de reconegut prestigi va ser membre de la Comissió d´Experts per la Reforma del Model   d’Organització Territorial de Catalunya, del Consell Assessor de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Comissió d´Experts independents del Consell d’Europa per a l’aplicació de la Carta Europea   d’Autonomia Local.