Anuari del govern local

Des de 1995, l’Anuari del Govern Local és una publicació anual, que conté estudis monogràfics sobre els principals aspectes de l’autonomia local; presta molta atenció a les reformes introduïdes als països més pròxims, i selecciona la documentació i la bibliografia de l’any.

L’Anuari analitza, de manera sistemàtica, els canvis normatius, l’evolució jurisprudencial i l’evolució institucional del Govern local, i en cada edició analitza en profunditat algun aspecte o matèria rellevant per al sistema institucional local. A més, presta una especial atenció a les reformes introduïdes en aquest àmbit als països més pròxims, i ofereix una seleccionada documentació i bibliografia sobre el Govern local en l’àmbit espanyol i del Dret comparat. Es tracta, per tant, d’una eina molt útil per a fer un seguiment i balanç anual de les principals novetats esdevingudes en el Govern local en el context de l’estructura política general.

Anuario del Gobierno Local 2021
Los Gobiernos locales ante el cambio climático
Directors: Tomàs Font i Llovet i Marc Vilalta i Reixach
Any de publicació: 2022
» veure índex Anuari 2021

Anuario del Gobierno Local 2020
XXV Aniversario: El impacto de la crisis del Covid-19 en los Gobiernos locales
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2021
» veure índex Anuari 2020

p_local_2019

Anuario del Gobierno Local 2019
Más allá de la autonomía local: de la despoblación rural al poder de las ciudades
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2020
» veure índex Anuari 2019

p_local_2017

Anuario del Gobierno Local 2018
Contratación pública y administración local
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2019
» veure índex Anuari 2018

p_local_2017

Anuario del Gobierno Local 2017
Participación ciudadana y regeneración política. Retos de la gestión de los servicios públicos y de los derechos sociales
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Any de publicació: 2017
» veure index Anuari 2017

 p_local_2015

Anuario del Gobierno Local 2015/2016
Nuevas exigencias locales: servicios públicos, economía colaborativa, la provincia. La LRSAL tras las sentencias del Tribunal Constitucional
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i ReixachAny de publicació: 2016
» veure índex Anuari 2015/2016

 p_local_2014

Anuario del Gobierno Local 2014
Los retos del Gobierno local: repolitización, transpartencia y reformas
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 371
Any de publicació: 2015
» veure índex Anuari 2014
» veure Valoració general 2014

 p_local_2013

Anuario del Gobierno Local 2013
¿Un nuevo gobierno local en España? La reforma de la Administración local en la Ley 27/2013
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 371
Any de publicació: 2014
» veure índex Anuario 2013
» veure Valoració general 2013

Anuario del Gobierno Local 2012
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: ¿es esta la reforma?
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 328
Any de publicació: 2013
» veure índex Anuario 2012
» veure Valoración general 2012

Anuario del Gobierno Local 2011
¿Crisis o renovación?
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 510
Any de publicació: 2012
» veure índex Anuario 2011
» veure Valoración general 2011

Anuario del Gobierno Local 2010
Tribunal Constitucional, desarrollos estatutarios y Gobiernos locales.
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 699
Any de publicació: 2011
» veure índex Anuario 2010
» veure Valoración general 2010

Anuario del Gobierno Local 2009
La Directiva de Servicios. Contratación local y crisis económica. Nuevos desarrollos estatutarios.
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 580
Any de publicació: 2010
» veure índex Anuario 2009
» veure Valoración general 2009

Anuario del Gobierno Local 2008
Gobierno Local y desarrollo estatutario
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Marc Vilalta i Reixach
Pàgs: 349
Any de publicació: 2009
» veure índex Anuario 2008
» veure Valoración general 2008

Anuario del Gobierno Local 2007
Los retos del derecho urbanístico local en el siglo XXI
Directors: Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 978-84-612-4960-2
Pàgs: 443
Any de publicació: 2008
» veure índex Anuario 2007
» veure Valoración general 2007

Anuario del Gobierno Local 2006
La reforma de los estatutos y la legislación local
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 978-84-611-7006-7
Pàgs: 365
Any de publicació: 2007
» veure índex Anuario 2006
» veure Valoración general 2006

Anuario del Gobierno Local 2005
El Gobierno local y los nuevos Estatutos de Autonomía
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 84-611-1455-
Pàgs: 424
Any de publicació: 2006
» veure índex Anuario 2005
» veure Valoración general 2005

Anuario del Gobierno Local 2004
El Gobierno local en la reforma del Estado de las autonomías
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 84-609-5895-7
Pàgs: 432
Any de publicació: 2005
» veure índex Anuario 2004
» veure Valoración general 2004

Anuario del Gobierno Local 2003
La Ley de modernización del Gobierno local
Cooperación intermunicipal
Director: Tomàs Font i Llovet
Secretari: Vicenç Aguado i Cudolà
ISBN: 84-609-1596-4
Pàgs: 544
Any de publicació: 2004
» veure índex Anuario 2003
» veure Valoración general 2003

Anuario del Gobierno Local 2002
Los nuevos retos del urbanismo
Especial: elecciones locales
Director: Tomàs Font i Llovet
ISBN: 84-607-7513-5
Pàgs: 576
Any de publicació: 2003
» veure índex Anuario 2002

Anuario del Gobierno Local 2001
Configuración jurídica de la Autonomía local
Municipio y transformaciones sociales
Urbanismo e inmigración
Director: Tomàs Font i Llovet
ISBN: 84-7248-933-7
Pàgs: 568
Any de publicació: 2002
» veure índex Anuario 2001