Publicació de l´Anuario del Gobierno Local 2022

Poc abans de l’estiu va publicar-se una nova edició de l’Anuari de Govern Local, codirigida pel Dr. Tomàs Font i Llovet i pel Dr. Marc Vilalta Reixach, i coordinada pel Dr. Ricard Gracia Retortillo. L’Anuari de Govern Local, editat per la Fundación Democracia y Gobierno Local i per l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, estudia la situació i evolució del govern i l’administració local en el conjunt de l’Estat Autonòmic i dels països del seu entorn i, en aquesta edició, es dedica monogràficament als reptes que planteja l’ordenació jurídica de les ciutats i les grans àrees urbanes.

En aquest sentit, el contingut del número s’organitza al voltant de set estudis doctrinals, elaborats per reconeguts experts acadèmics i professionals en matèria de Dret Públic, que s’ocupen, específicament, dels models de governança metropolitana existents a Espanya, de la planificació estratègica d’àmbit metropolità, de la participació de les ciutats en la presa de decisions de les autoritats estatals i autonòmiques o de la posició de les grans àrees urbanes com a actors institucionals en el context global.

Igualment, l’Anuari de Govern Local 2022 compta amb una Valoració General, realitzada pels codirectors de l’Anuari, en la que, entre altres qüestions, es planteja la necessitat d’actualitzar el règim jurídic de les grans àrees urbanes, i crear una vertadera política urbana de caràcter general que prengui com a referència el principi de diferenciació.

Finalment, com és habitual, en l’apartat final de l’Anuari es recullen les cròniques jurisprudencials del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem sobre l’autonomia local, així com un recull de les principals publicacions en matèria d’administració local tant espanyoles com estrangeres.

Més informació