Publicació de l’Anuari de Govern Local 2021

Ja està disponible la nova edició de l’Anuari de Govern Local, codirigida pel Dr. Tomàs Font i Llovet i pel Dr. Marc Vilalta Reixach, i coordinada pel Dr. Ricard Gracia Retortillo i pel Dr. Alexandre Peñalver i Cabré. L’Anuari de Govern Local, editat per la Fundación Democracia y Gobierno Local i per l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, estudia la situació i evolució del govern i l’administració local en el conjunt de l’Estat Autonòmic i dels països del seu entorn. Aquesta edició es dedica monogràficament al paper dels governs locals davant del canvi climàtic.

Durant els més de vint-i-cinc anys de trajectòria -commemorats en el darrer número mitjançant una edició extraordinària i monogràfica dedicada a l’impacte de la COVID-19 en els governs locals- l’Anuari del Govern Local ha estat testimoni i, en bona mesura, ha incidit en els processos d’evolució i de canvi en la configuració jurídica i política dels nostres governs locals, tot contribuint a l’elaboració de la doctrina científica, la formació d’una opinió crítica i també la difusió d’informació i documentació especialitzada.

Amb la mateixa finalitat, l’Anuari de Govern Local 2021 tracta en profunditat i de manera monogràfica un aspecte tan rellevant per al sistema institucional local -i global- com és el del canvi climàtic. El contingut del número s’organitza en cinc estudis doctrinals, elaborats per reconeguts experts acadèmics i professionals en matèria de Dret ambiental, que s’ocupen, específicament, del marc normatiu internacional en aquesta matèria, de la planificació climàtica local, del paper de la contractació pública, així com de la regulació de l’activitat energètica local.

Igualment, l’Anuari de Govern Local 2021 compta amb una Valoració General, realitzada pels codirectors de l’Anuari, en la qual s’examina la situació dels Governs Locals després d’haver fet front a la pandèmia de la COVID-19 i davant els fons Next Generation. En l’apartat final de l’Anuari es recullen, com és habitual, les cròniques jurisprudencials del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem sobre l’autonomia local, així com un recull de les principals publicacions en matèria d’administració local tant espanyoles com estrangeres.

 

Índex de l’AGL2021