Blog

Lleialtat federal a l’Argentina: entre el desconeixement i el descobriment d’un principi essencial del sistema territorial

I. Sobre el principi constitucional de lleialtat federal El principi constitucional (a vegades no escrit) de lleialtat federal constitueix, com és sabut, una de les bases substancials dels sistemes territorials d’aquest estil. Suposa el reconeixement mutu, l’actuació lleial i la col·laboració de l’Estat i de les unitats que l’integren en l’exercici de les seves pròpies… Llegir més

Sexting i sextorsió: alguns aclariments conceptuals

Com és ben sabut, un dels àmbits que més ha canviat amb l’aparició de la tecnologia i, en concret amb els telèfons intel·ligents, és el que afecta la presa d’imatges, bé siguin fotografies o vídeos. Aquesta possibilitat de retenir l’instant i visualitzar-lo de manera immediata i, alhora, transmetre’l i fins i tot emmagatzemar-lo amb gran… Llegir més

Drons i seguretat pública

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat tenen encomanades, d’acord amb el que es disposa en l’article 104 de la CE, la funció de mantenir la seguretat de persones i béns. Aquesta missió s’ha desenvolupat per un conjunt normatiu que comprendria tres lleis fonamentals per al tema que aquí ens interessa: 1r) la Llei… Llegir més

El disseny top down del programa Next Generation EU: un desenvolupament “imperfecte” del federalisme europeu?

Next Generation EU en els sistemes descentralitzats de govern: la clau de lectura del federalisme a la llum del principi de subsidiarietat El coronavirus ha provocat enormes dificultats en la capacitat dels Estats per a garantir nombrosos interessos constitucionalment protegits, com són la salut i l’economia pública. En el context europeu, aquest escenari problemàtic ha… Llegir més

LA DEMOCRÀCIA SOTA ATAC: xarxes socials, desinformació i control jurisdiccional en les eleccions brasileres de 2022

El debat sobre les relacions entre Dret i Tecnologia acapara cada dia més espai en els àmbits acadèmics, així com en els usos de les pràctiques jurídiques a tot el món. Aquestes innovacions en moltes ocasions són celebrades, però, en unes altres, són objecte de preocupació, igual que el futur de les institucions politicojurídiques i,… Llegir més

Menors infractors i intel·ligència artificial: avaluació criminològica i aplicació de mesures judicials

En plena eclosió de la revolució industrial 4.0, capitanejada per l’aplicació de solucions d’intel·ligència artificial a pràcticament totes les esferes de la societat, podem arribar a plantejar-nos, des de l’àmbit del dret processal i l’exercici de les funcions jurisdiccionals, si una intel·ligència artificial pot arribar a ser més objectiva i imparcial que un humà exercint… Llegir més

Cinc claus per a entendre la transparència algorítmica en el sector públic

Hem de començar amb una pregunta: és necessari apostar per la transparència algorítmica? La resposta sembla ser senzilla: sí. No es tracta, naturalment d’un posicionament sense fonament, sinó que és, en la nostra opinió, el corol·lari d’una anàlisi més complexa. En aquest sentit, proposem cinc idees que esperem que permetin entendre la importància i l’abast… Llegir més

El valor de les referències de lleialtat en els Estatuts d’Autonomia

De la lleialtat federal a la lleialtat autonòmica Els Estats compostos com l’espanyol compten, per la seva pròpia essència, amb un principi constitucional l’objectiu principal del qual és el manteniment de l’estructura territorial. Aquest principi, que pot aparèixer per escrit en la Constitució o desprendre’s implícitament d’ella, es materialitza a través de diferents tècniques que,… Llegir més

Ucraïna: un any entre acolliment i protecció temporal

El 24 de febrer de 2022, les forces armades russes van iniciar una invasió a gran escala d’Ucraïna que va propiciar l’activació de la Directiva 2001/55/CE de protecció temporal, l’instrument del Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA) dedicat a abordar els desplaçaments massius de població des de la perspectiva de l’acolliment protector en el territori dels… Llegir més

Dret i intel·ligència artificial: atenció especial als biaixos, la privacitat i la protecció de dades

La incorporació de la intel·ligència artificial (d’ara endavant, IA) comporta un nombre infinit de beneficis, però també és necessari considerar que aquesta tecnologia implica múltiples reptes i riscos que el dret ha de revisar i supervisar, com a garant de la correcta ordenació de les relacions entre les persones. Així, el principal risc és el… Llegir més

Pàgina 1 de 24123»