David Moya Malapeira

Balanç provisional en immigració i asil durant 2017 (II). Desaparició de la immigració de l’agenda política espanyola i notable atonia normativa, per David Moya

En aquest segon blog de balanç de la política i gestió migratòria de l’últim any i mitjà en la Unió Europea i Espanya, centrem el nostre enfocament en l’àmbit nacional. Igual que en anys precedents els anys transcorreguts des de 2011, la política migratòria i d’asil espanyola ha adquirit un perfil cuasi tècnic o de… Llegir més

Balanç provisional en immigració i asil durant 2017 (I). Enfocaments divergents i escassa ambició reformadora en les polítiques de la Unió Europea, per David Moya Malapeira

Si haguéssim de caracteritzar 2017 des del punt de vista de la formulació de polítiques i activitat normativa en matèria d’immigració i asil, les principals idees serien les del privilegi de la gestió sobre la formulació de polítiques públiques d’àmplia perspectiva i, com a conseqüència d’això, una notable atonia normativa, tant a nivell de la… Llegir més

Els immigrants retinguts als centres d´acollida s´enfronten a un risc major que els que es troben als centres d´internament?. El cas Khlaifia i altres vs. Italia (Khlaifia II), per David Moya

(English version). Fa unes setmanes la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans va fer pública la molt esperada Sentència Khlaifia i altres vs. Itàlia, de 15 de desembre de 2016, sobre les condicions de detenció d’immigrants en centres d’acolliment. En una Sentència anterior, Khlaifia I, la Sala Segona del Tribunal havia prohibit determinades… Llegir més

L’accés dels estrangers irregulars al sistema de salut després de la STC 139/2016, per David Moya Malapeira

A principis d’estiu es publicava la STC 139/2016, de 21 de juliol que resol el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Navarra contra el Decret-Llei 16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. La Sentència ve acompanyada… Llegir més

Refugi, protecció e immigració: serveixen encara aquestes categories conceptuals?, per David Moya

Plantegem-ho directament: les persones que arriben a les fronteres exteriors de la Unió procedents de Síria, per posar l’exemple més proper, han de ser tractades com a refugiades o com a immigrants? La qualificació és rellevant, doncs la primera categoria comporta una major protecció que la segona, no obstant això, la creixent tendència a abordar… Llegir més

La crisi europea dels refugiats: un drama en tres actes. I ara Turquia…, per David Moya

(English version). Encara amb els papers damunt la taula que contenen els acords de la reunió de caps d’Estat de la Unió amb Turquia per abordar la crisi de refugiats, i sonant ja veus enormement crítiques amb el mateix, val la pena recapitular el que ha passat fins ara per poder valorar-lo adequadament, ja que… Llegir més

La gestió de la immigració davant la crisi. Introduir reajustaments al model actual o pensar en un canvi de model migratori?, per David Moya

La immigració ja no és un fenomen nou ni a Espanya ni a Catalunya: portem més de quinze anys d’immigració i més de 5 milions d’estrangers al territori. Prop d’un 50% de la immigració és ja resident de llarga durada (un estatut jurídic molt estable i protegit orientat a l’equiparació en drets als nacionals). Si… Llegir més