Arxius

La reforma laboral. Una deriva perillosa de debilitament del Dret del Treball, per Eduardo Rojo

El RDL 3/2012 de 10 de febrer sobre mesures urgents per a la reforma del mercat laboral és una norma de gran importància que qüestiona tota la construcció històrica del Dret del Treball, desequilibrant les relacions de treball en benefici de la parteix ocupadora, i de la qual ara només faig un succint resum. Després… Llegir més

La gestió de la immigració davant la crisi. Introduir reajustaments al model actual o pensar en un canvi de model migratori?, per David Moya

La immigració ja no és un fenomen nou ni a Espanya ni a Catalunya: portem més de quinze anys d’immigració i més de 5 milions d’estrangers al territori. Prop d’un 50% de la immigració és ja resident de llarga durada (un estatut jurídic molt estable i protegit orientat a l’equiparació en drets als nacionals). Si… Llegir més

Reformar la província en temps de crisi: Rendició o venjança?, per Ricard Gracia

Cada cert temps reapareix entre nosaltres una polèmica ja clàssica: el paper de les províncies com a ens locals intermedis, i amb elles, el dels seus òrgans de govern, les diputacions provincials. L’any que ara tanquem, la consolidació de la crisi econòmica i la correlativa cerca de mesures per reduir la despesa pública, unides a… Llegir més

Algunes reflexions sobre la Unió Europea i la crisi de la unió monetària, per Andreu Olesti

En l’actualitat la Unió Europea influeix de forma determinant en l’orientació de les decisions econòmiques dels seus Estats membres. No és una novetat, el procés d’integració europeu, des dels seus inicis, tenia un component marcadament econòmic, es tractava d’integrar, gradualment, les economies europees amb la idea més o menys implícita d’aconseguir una unió política. Inicialment… Llegir més

Reflexiones sobre la reciente reforma constitucional, por Joan Vintró

La reforma constitucional del art. 135 de la Constitución iniciada el pasado mes de agosto llama fuertemente la atención por su contenido, por el procedimiento seguido y por su misma oportunidad, ya que es la segunda reforma en 35 años. Estas condiciones merecen que se altere el estilo habitual del blog y se alargue su… Llegir més

Reflexions sobre la recent reforma constitucional, per Eduard Roig

EL CONTINGUT DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL La nova redacció de l’article 135 CE no és una novetat en el dret constitucional comparat. Per contra, s’emmarca en un procés de modificacions constitucionals anàlogues als països de la UE, en vigor o en tramitació, destinades a garantir el principi d’estabilitat pressupostària. Totes aquestes normes tenen en comú… Llegir més

El 15-M i els seus reptes per al dret constitucional, per Patricia Lobo

Un opuscle escrit per l’ex combatent de la resistència francesa Stephane Hessel ve a ser el text de capçalera d’un moviment, el del 15-J o dels indignats, que té una mica de vell i molt de nou i que han anat analitzant especialment ciències socials com la ciència política i la sociologia. El dret constitucional… Llegir més

Les eleccions del 22-M: Principals aspectes, per Francesc Pallarés

Les eleccions municipals i autonòmiques del 22-M han alterat de forma notable el mapa de suports electorals en tota Espanya i han tingut importants repercussions institucionals a nivell autonòmic i local. En les eleccions municipals l’abstenció a nivell global d’Espanya ha estat del 33,8%, al voltant del nivell mitjà d’abstenció en les municipals que s’ha… Llegir més

Crisi econòmica, caixes d’estalvi i Estat Autonòmic, per Joaquin Tornos

Les Caixes d’Estalvi estan subjectes a un profund procés de reformes que pot portar a la seva desaparició com a entitats de crèdit i del que poden extreure’s diferents ensenyaments d’interès. La crisi econòmica ha incidit de forma especialment dura en unes institucions financeres que des de la seva vinculació inicial al territori van passar… Llegir més

La implosió del Mediterrani, per Mar Campins

Des que a mitjan desembre un venedor de fruites es calés foc en una petita ciutat de Tunísia, han transcorregut tres escassos mesos en els quals el mapa polític dels països àrabs ha canviat substancialment. Això ha originat diferents reaccions. El cas de Líbia ha estat el que ha suscitat major preocupació per part de… Llegir més

Pàgina 24 de 25«22232425