Execució de sentència TC

Les sentències del Tribunal Constitucional sobre la LRSAL, per Jose Antonio Montilla

(English version). Sense fer massa soroll, el Tribunal Constitucional ha resolt ja quatre dels nombrosos processos constitucionals iniciats en relació a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. En les seves sentències ha declarat la inconstitucionalitat o la interpretació conforme d’alguns aspectes rellevants. Primer va ser la STC 41/2016 (Assemblea d’Extremadura). En aquesta… Llegir més

Set qüestions i una conclusió a propòsit de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’execució de les seves resolucions, per Eduard Roig

(English version). 1.- La renúncia a controlar el recurs al procediment de lectura única, doncs els dos conceptes del Reglament del Congrés a aquest efecte es redueixen a un contingut mínim (la “simplicitat” a mera intel·ligibilitat) o inexistent (doncs la “naturalesa” adequada pot ser qualsevol que així consideri la càmera), mentre que s’ignora per complet… Llegir més

El Compliment de les sentències del Tribunal Constitucional i Les resolucions del Parlament català 5 / XI de 20 de gener de 2016 i 263 / XI de 27 de juliol de 2016, per Joaquin Tornos

El Parlament català, mitjançant la Resolució 5 / XI de 20 de gener de 2016, va crear la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, a la qual es van assignar diversos àmbits de treball, dins de l’objectiu general d’estudiar els “caràcters i principis del marc del procés constituent a Catalunya “. L ‘Advocat de l’Estat, a… Llegir més