Autor: Jose Antonio Montilla Martos

Refugiats i Comunitats Autònomes, per Jose Antonio Montilla

(English version). S´ ha dit sovint que la crisi dels refugiats és la major tragèdia humanitària viscuda a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Les causes d’aquesta crisi han estat ben identificades. En primer lloc, la inexistència d’una política comuna d’asil en la Unió Europea, que mai va arribar a completar-se. L’aplicació concreta d’aquesta… Llegir més

El referèndum de secessió a Alemanya, per Jose Antonio Montilla

(English version) El Tribunal Constitucional d’Alemanya ha fet pública la seva Decisió (Beschluss) de 16 de desembre de 2016 en la qual inadmet l’empara o queixa constitucional (Verfassungsbeschwerde) plantejat per un ciutadà de Baviera contra la denegació de la sol·licitud de celebrar en aquest Land un referèndum de secessió. L’assumpte té escàs interès a Alemanya… Llegir més

Les sentències del Tribunal Constitucional sobre la LRSAL, per Jose Antonio Montilla

(English version). Sense fer massa soroll, el Tribunal Constitucional ha resolt ja quatre dels nombrosos processos constitucionals iniciats en relació a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. En les seves sentències ha declarat la inconstitucionalitat o la interpretació conforme d’alguns aspectes rellevants. Primer va ser la STC 41/2016 (Assemblea d’Extremadura). En aquesta… Llegir més

L´Informe CORA, per Jose Antonio Montilla

(English version). Un Acord de Consell de Ministres de 26 octubre 2012 va crear l’anomenada Comissió per a la Reforma de l’Administració Pública (CORA). El desenvolupament dels treballs d’aquesta Comissió va donar lloc a l’elaboració d’un informe, que es va presentar al Consell de Ministres el 21 de juny de 2013, amb 218 mesures de… Llegir més

El Senat com a Consell territorial, per Jose Antonio Montilla

(English version). Cada vegada que es parla de la reforma de la Constitució reapareix com a lloc comú la reforma del Senat. Tots els partits polítics han inclòs aquesta reforma en els seus programes electorals en algun moment; s’han constituït comissions parlamentàries amb aquest objecte en diverses legislatures; i fins i tot en una ocasió… Llegir més

La sentència del Tribunal Constitucional sobre la Resolució 1 / XI del Parlament de Catalunya, per Jose Antonio Montilla

(English version). La sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la Resolució 1 / XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític de Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, no ha hagut de sorprendre a ningú. No podíem esperar si més no una interpretació conforme per la… Llegir més