STC 139/2016

De nou sobre la reversibilitat dels drets prestacionals reconeguts en la Constitució. El dret a la sanitat, el Reial Decret llei 12/2012 i la STC 139/2016, per Joaquin Tornos Mas

(English version). La Constitució espanyola, dins el capítol tercer del títol primer, relatiu als principis rectors de la política social i econòmica del nostre sistema constitucional, inclou alguns “drets”, com és el cas del dret a la salut o a un habitatge digne. El paràgraf tercer de l’article 53 de la mateixa Constitució necessita que… Llegir més

L’accés dels estrangers irregulars al sistema de salut després de la STC 139/2016, per David Moya Malapeira

A principis d’estiu es publicava la STC 139/2016, de 21 de juliol que resol el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Navarra contra el Decret-Llei 16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. La Sentència ve acompanyada… Llegir més