Llei bàsica

La Llei Orgànica 3/2020 del dret a l’Educació i el seu impacte per a les Comunitats Autònomes

Aquesta entrada ha estat inicialment publicada en castellà al Blog Autonomies i és resum del monogràfic de l’Informe Comunitats Autònomes 2020 En un dels monogràfics de l’Informe Comunitats Autònomes 2020 s’aborda l’elaboració de la Llei orgànica 3/2020 del dret a l’educació i especialment algunes de les qüestions que poden afectar les comunitats autònomes. És sabut… Llegir més

Desplaçament de la Llei Autonòmica per prevalença de la Llei Estatal posterior: Tercer episodi…Final?, per Santiago Valencia

(English version). La singladura del Tribunal Constitucional (TC) en els últims mesos sobre aquesta important qüestió ha requerit de tres comentaris en aquest blog (de 14 de juliol de 2016, 16 de febrer de 2017 i aquest). La intenció ara és recopilar el succeït i determinar en quin punt estem, després de l’últim episodi, la… Llegir més

Desplaçament de la llei autonòmica per prevalença de la llei estatal posterior: suma i segueix, per Santiago Valencia Vila

(English version). En una anterior comentari publicat en aquest blog el 14 de juliol de 2016, adonàvem de la novetat que significava la Sentència del Tribunal Constitucional (STC), 102/2016, reiterada en les SSTC 116 i 127/2016. Acabàvem preguntant-nos si les seves conclusions procedien de les especialitats singulars del cas, o si s’iniciava un veritable nou… Llegir més

Prevalença de la legislació estatal i desplaçament de la Llei Autonòmica: Novetats, per Santiago Valencia Vila

(English version). La Sentència 102/2016, de 25 de maig de 2016 del Ple del Tribunal Constitucional (TC), reiterada en la de 23 de juny, aquesta de secció, va avalar el supòsit on un “operador jurídic primari”, nou terme per al constitucionalisme, haver d’inaplicar una llei autonòmica per contradicció amb una llei bàsica estatal. Això en… Llegir més