Immigració

La necessitat de reforçar la universalitat del dret a l’assistència sanitària a Espanya en temps de COVID-19, per Juan Ruiz Ramos

Introducció La present crisi del COVID-19 ha generat cert qüestionament sobre l’accés de les persones immigrants en situació irregular a l’atenció mèdica i als sistemes de salut durant l’Estat d’Alarma. Cal tenir en compte que els baixos ingressos d’aquest col·lectiu dificultarien greument –quan no directament els impediría- sufragar els alts costos d’un tractament contra els… Llegir més

Balanç provisional en immigració i asil durant 2017 (II). Desaparició de la immigració de l’agenda política espanyola i notable atonia normativa, per David Moya

En aquest segon blog de balanç de la política i gestió migratòria de l’últim any i mitjà en la Unió Europea i Espanya, centrem el nostre enfocament en l’àmbit nacional. Igual que en anys precedents els anys transcorreguts des de 2011, la política migratòria i d’asil espanyola ha adquirit un perfil cuasi tècnic o de… Llegir més

Balanç provisional en immigració i asil durant 2017 (I). Enfocaments divergents i escassa ambició reformadora en les polítiques de la Unió Europea, per David Moya Malapeira

Si haguéssim de caracteritzar 2017 des del punt de vista de la formulació de polítiques i activitat normativa en matèria d’immigració i asil, les principals idees serien les del privilegi de la gestió sobre la formulació de polítiques públiques d’àmplia perspectiva i, com a conseqüència d’això, una notable atonia normativa, tant a nivell de la… Llegir més

L’accés dels estrangers irregulars al sistema de salut després de la STC 139/2016, per David Moya Malapeira

A principis d’estiu es publicava la STC 139/2016, de 21 de juliol que resol el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Navarra contra el Decret-Llei 16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. La Sentència ve acompanyada… Llegir més

Refugi, protecció e immigració: serveixen encara aquestes categories conceptuals?, per David Moya

Plantegem-ho directament: les persones que arriben a les fronteres exteriors de la Unió procedents de Síria, per posar l’exemple més proper, han de ser tractades com a refugiades o com a immigrants? La qualificació és rellevant, doncs la primera categoria comporta una major protecció que la segona, no obstant això, la creixent tendència a abordar… Llegir més

Immigració, democràcia i efectes de la crisi, per Eliseo Aja

Durant deu anys (2000-2009) el creixement anual de la immigració a Espanya va ser molt notable, amb una mitjana de gairebé mig milió de persones per any, però la crisi ha frenat el procés. En el meu últim llibre, Immigració i democràcia repasso el conjunt del sistema jurídic immigratori, per explicar que els procediments i… Llegir més