Duplicitat administrativa

L´Informe CORA, per Jose Antonio Montilla

(English version). Un Acord de Consell de Ministres de 26 octubre 2012 va crear l’anomenada Comissió per a la Reforma de l’Administració Pública (CORA). El desenvolupament dels treballs d’aquesta Comissió va donar lloc a l’elaboració d’un informe, que es va presentar al Consell de Ministres el 21 de juny de 2013, amb 218 mesures de… Llegir més