Article 115 CE

Reflexions sobre la recent reforma constitucional, per Eduard Roig

EL CONTINGUT DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL La nova redacció de l’article 135 CE no és una novetat en el dret constitucional comparat. Per contra, s’emmarca en un procés de modificacions constitucionals anàlogues als països de la UE, en vigor o en tramitació, destinades a garantir el principi d’estabilitat pressupostària. Totes aquestes normes tenen en comú… Llegir més