La defensa de la Constitución y enseñanza básica obligatoria

Ana María Redondo
ISBN 8484429210
Núm. 5
Pàgs: 196
Data de publicació: 11/2003
L’article 27 de la Constitució reconeix la llibertat d’ensenyament i el dret a l’educació bàsica obligatòria i gratuïta per a tots. Però la Norma fonamental no equipara ensenyament bàsic amb escolarització obligatòria; interpretació que, no obstant això, és la qual ha plasmat el legislador tant en la LOGSE com en la LOCE. Els problemes que això planteja són els quals aquí s’estudien en profunditat, aportant respostes a alguns dels conflictes que es susciten en l’actualitat per la negativa d’alguns pares a escolaritzar als seus fills.

SumariI. Generalización de la enseñanza básica

II. El artículo 27.4 de la Constitución: la obligación de cursar la enseñanza básica

III. El contenido de la obligación y la defensa del modelo constitucional

IV. Incumlpimiento de la obligación escolar y sanciones

V. La objeción al deber escolar: Integración educativa intercultural y homeschooling.

Sumari ampliat (pdf)