Publicació del llibre La financiación autonómica. Claves para comprender un (interminable) debate

S´ ha publicat el llibre: La financiación autonómica. Claves para comprender un (interminable) debate; coordinat per Sandra León. El llibre, que aborda els problemes bàsics de la financiació de l´estat autonòmic, es comentat per Alain Cuenta a la Revista de Libros a la següent resenya.

Més informació de la publicació