Publicació del llibre Estado Autonómico y reforma federal

Recentment s’ha publicat el llibre Estado Autonómico y reforma federal, elaborat pel Dr. Eliseo Aja, on s’examina l’evolució de l’Estat autonòmic, s’exposa sistemàticament els seus trets principals i s’analitza de manera equànime els problemes actuals més apressants, al mateix temps que es presenten propostes realistes de reforma.

Més informació