Publicació de l´Anuario del Gobierno Local 2012

Les recents propostes de reforma del règim local, la prevenció de la corrupció en l’àmbit local o l’impacte del principi d’estabilitat pressupostària sobre els governs locals són alguns dels temes monogràfics que ocupen una nova edició de l’Anuari del Govern Local. Codirigit pels professors Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán, en col·laboració amb la Fundació Democràcia i Govern Local, l’Anuari del Govern Local ve configurant-se des de 1995 com una publicació de referència sobre el món local.

Més informació