Publicació de l´Anuario del Gobierno Local 2010

La incidència de la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, en la regulació estatutària dels Governs locals, l’aprovació de la nova Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques catalanes, la posició dels Governs Locals a Europa i els reptes dels governs locals davant la crisi econòmica, la immigració i les demandes d’una major participació ciutadana, són els temes que centren aquesta nova edició de l’Anuari del Govern Local. Codirigit pels professors Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán, l’Anuari del Govern Local ve configurant-se des de 1995 com una publicació de referència sobre el món local.

Més informació