Publicació de El Consejo de Gobiernos Locales. La nueva participación de los entes locales en las Comunidades Autónomas.

La present publicació, elaborada per Marc Vilalta Reixach, té per objecte l´ estudi de les noves formes de participació dels ens locals en les instàncies autonòmiques. En aquest sentit, partint de l´actual procès de reforma estatutària, i molt especialment de la reforma de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, s´ofereix un ampli anàlisi d´aquests mecanismes participatius, centrant-se en la figura del nou Consell de Governs Locals de Catalunya, aprofundint en el seu específic diseny institucional i avançant hipòtesis per a la seva futura regulació legal.

Més informació