Presentació de l’Anuari de Govern Local 2003

A més de la valoració general a càrrec de Tomas Font, són tres grans temes els que configuren el contingut de l’Anuari; la modernització i evolució del govern i l’autonomia local (articles de F. Caamaño, R. Jiménez Asensio,.) la cooperació intermunicipal (articles de Jean-Louis Autin, F. Cobas,.) i la projecció europea del govern local (articles de L. Vandelli i M. Marsal) Conté a més els apartats habituals de Jurisprudència i Documentació.

Més informació