Jornada «Hacia un mayor control de la contratación pública: Los tribunales administrativos de recursos contractuales»

Dilluns que ve, 11 de desembre de 2023, es durà a terme la jornada “Cap a un major control de la contractació pública: Els tribunals administratius de recursos contractuals”. Durant aquest esdeveniment, es realitzarà una anàlisi jurídica exhaustiva sobre l’organització i funcionament dels tribunals administratius de recursos contractuals, tant a Espanya com en alguns dels països del nostre entorn geogràfic i cultural més pròxim.

La cita tindrà lloc al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, començant a les 9.00 hores. L’assistència serà lliure fins a completar l’aforament.

Aquestes jornades s’emmarquen dins del projecte PID2019-106255GB-100 “Cap a un millor control de la contractació pública local: Els tribunals administratius de recursos contractuals com a òrgans quasi jurisdiccionals”. Aquest projecte compta amb el suport financer de l’Agència Estatal de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació, i es realitza en estreta col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Democracia i Govern Local.