La Doctora Laura Díez s’incorpora com a Magistrada del Tribunal Constitucional

Laura Díez Bueso, catedràtica de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, La Doctora Laura Díez s’incorpora com a Magistrada del Tribunal Constitucional.

Les seves principals línies de recerca han versat sobre l’organització dels estats descentralitzats, la llibertat d’expressió i el dret a la informació, els sistemes universitaris i de recerca, així com sobre les institucions constitucionals de garantia de drets i el dret d’estrangeria.

En aquesta vessant investigadora, la Dra. Díez ha participat en nombrosos projectes de recerca competitius, investigadora principal de diversos d’ells, i autora de nombroses monografies i articles científics, entre les primeres figuren “Els límits de la creació artística Estats Units i Europa. Entre l’expressió i el discurs de l’odi” (Tirant lo Blanch, 2017) O “Els sistemes de recerca als països europeus descentralitzats. Estudi comparat d’Espanya, Alemanya, Àustria i Bèlgica, i de Catalunya, Baviera, Estiria i les regions belgues” (Institut d’Estudis Autonòmics, 2013), per citar les més recents. Entre els seus últims articles en revistes científiques destaquen «Discurs de l’odi en les xarxes socials: la llibertat d’expressió en la cruïlla”. (Revista Catalana de Dret Públic, 2020); «Balanç de quinze anys de jurisprudència constitucional sobre partits polítics” (Teoria i Realitat Constitucional, 2015); «Reflexions per a una nova regulació constitucional del Defensor del Poble” (Revista Basca d’Administració Pública, 2013) o «El sistema universitari i de recerca a Espanya: una perspectiva territorial” (Istituzioni del Federalisme, 2012). 

Com a professora universitària, des de 1992 ha desenvolupat la seva activitat docent principal a la Universitat de Barcelona encara que també ha impartit classes en altres universitats espanyoles i estrangeres. La seva activitat docent s’ha centrat principalment en assignatures del Grau de Dret, però també en altres titulacions com a Ciències Polítiques i de l’Administració, Comunicació Audiovisual, Administració i Direcció d’Empreses o Gestió i Administració Pública. 

Entre els seus càrrecs acadèmics a la Universitat de Barcelona destaquen els de Directora del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret; Directora del Diploma de Postgrau en Dret Públic; Directora del Màster en Estudis Jurídics Avançats i Delegada del Rector per a la Gestió Normativa.