Autors

El control parlamentari del Govern en funcions i les seves limitacions, per Javier García Roca

(English version) El Dret Constitucional és un dret dúctil, fundat en principis. La regulació del sistema parlamentari encara més, ja que el seu funcionament es basa en un conjunt d’usos i convencions no escrites, així com en la cultura de l’Estat de dret (article 1.1 CE) que reclama la divisió del poder i pesos i… Llegir més

La crisi europea dels refugiats: un drama en tres actes. I ara Turquia…, per David Moya

(English version). Encara amb els papers damunt la taula que contenen els acords de la reunió de caps d’Estat de la Unió amb Turquia per abordar la crisi de refugiats, i sonant ja veus enormement crítiques amb el mateix, val la pena recapitular el que ha passat fins ara per poder valorar-lo adequadament, ja que… Llegir més

Rei i investidura: Nou escenari, per Joan Vintró

(English version). El passat 4 de març el Congrés dels Diputats va rebutjar en segona votació investir Pedro Sánchez com a President del Govern. Aquest fet, no sorprenent per la notable fragmentació parlamentària existent, era la primera vegada que es produïa en vigència de la Constitució de 1978 i consegüentment ha obert un escenari polític… Llegir més

La Unió Europea, Schengen i l’anomenada crisi dels refugiats, per Andreu Olesti

(English version). L’any 2015 més d’un milió de persones procedents, majoritàriament, de zones en conflicte (Síria, Iraq, Afganistan, Líbia …) es van desplaçar a la Unió Europea a la recerca de protecció internacional. El trasllat es realitza eludint múltiples obstacles, en condicions infrahumanes i comprometent seriosament la vida dels participants. Aquest flux no s’ha distribuït… Llegir més

Inconstitucionalitat pel nom i insconstitucionalitat per sospita, per Eduard Roig

(English version). Dimarts passat el Tribunal Constitucional admet a tràmit el conflicte de competència promogut pel Govern enfront dels preceptes dels Decrets de la Generalitat de Catalunya i 45/2016, que atribueixen determinades competències al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. La decisió del Tribunal ha estat objecte d’àmplia atenció a la premsa. Per aquesta… Llegir més

Els recursos administratius i les garanties dels ciutadans. Reflexions al fil de l’XI Congrés de l’Associació de Professors de Dret Administratiu, per Joaquin Tornos

(English version). De manera generalitzada, quan es parla de les garanties dels ciutadans davant l’activitat o inactivitat de les administracions públiques es fa referència a tres institucions: els recursos administratius, la justícia administrativa o control judicial i la responsabilitat administrativa. Però ¿són realment eficaços? Permeten a tots els ciutadans obtenir la satisfacció necessària a les… Llegir més

Repolitització del govern local i reforma electoral, per Tomàs Font

(English version). Les eleccions municipals de maig de 2015 han posat de manifest, entre moltes altres novetats, que els ajuntaments s’han convertit en tot un símbol de la possibilitat real d’iniciar canvis profunds en la concepció mateixa del poder públic, i que, des d’aquí, les exigències d’una nova manera de fer política han començat a… Llegir més

El Tribunal Nacional del Dret d’Asil a França, per Edith Jaillardon

(English version). El Tribunal Nacional del Dret d’Asil (TNDA) és un tribunal administratiu especialitzat, controlat mitjançant el recurs de cassació pel Conseil d’Etat. La seva funció és revisar mitjançant el recurs d’apel·lació les decisions de denegació de l’estatut de refugiat o de la protecció subsidiària adoptades per una institució pública, l’Oficina Francesa de Protecció de… Llegir més

El Bundesrat alemany com a inspiració per a la reforma del Senat, per Eliseo Aja

(English version). El passat 2 de desembre es va celebrar a la Universitat de Barcelona una jornada d’estudi sobre el Bundesrat (Consell Federal) d’Alemanya, en què van intervenir quatre alts funcionaris i polítics alemanys, organitzada per la Fundació Gimenez Abad, la Fundació Friedrich Ebert i el nostre Institut de Dret Públic. Convé recordar que el… Llegir més

Les funcions del govern en funcions, per Joan Vintró

(English version). La figura del “govern en funcions” torna a estar d’actualitat com a conseqüència de les dificultats que hi ha hagut per formar Govern a Catalunya i de la complexitat de la situació política espanyola derivada de les últimes eleccions generals que potser provoqui també un procés de formació de l’executiu estatal més llarg… Llegir més

Pàgina 19 de 24«1718192021»