Maite Vilalta

Balances fiscals: Metodologia, resultats i elements per a un debat, per Maite Vilalta

Metodologia i resultats El conjunt de decisions que pren un govern central, tant respecte a l’obtenció dels seus ingressos com respecte a la realització de les seves despeses, origina fluxos fiscals entre els diferents territoris de l’Estat. Quantificar aquests fluxos és l’objectiu d’una balança fiscal. La balança fiscal d’un territori amb l’administració central, s’obté de… Llegir més