Autor: Eduard Roig Molés

Serveix d’alguna cosa la conferència de presidents?, per Eduard Roig

(English version). La Conferència de Presidents va néixer com un símbol de diàleg institucional. La I Conferència de Presidents, celebrada en 2004, expressava mitjançant la seva sola existència la superació d’un període de tensió i enraiment en el diàleg entre el Govern de l’Estat i els governs autonòmics; i establia per primera vegada un fòrum… Llegir més

Set qüestions i una conclusió a propòsit de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’execució de les seves resolucions, per Eduard Roig

(English version). 1.- La renúncia a controlar el recurs al procediment de lectura única, doncs els dos conceptes del Reglament del Congrés a aquest efecte es redueixen a un contingut mínim (la “simplicitat” a mera intel·ligibilitat) o inexistent (doncs la “naturalesa” adequada pot ser qualsevol que així consideri la càmera), mentre que s’ignora per complet… Llegir més

Per una política d´expulsions, per Eduard Roig

La recent reobertura del Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i la disputa plantejada amb l’Ajuntament de la Ciutat en relació amb la llicència d’obertura han revifat el debat sobre l’internament d’estrangers. Es tracta d’un debat necessitat de rigor i matisos, com sostenia recentment Markus González Beilfuss en un article publicat en Agenda Pública, ja que… Llegir més

Qui defineix el sistema fiscal espanyol? Sobre la política fiscal espanyola i la OCDE, per Eduard Roig

(English version). La política fiscal és objecte de freqüents debats polítics, especialment en període electoral. Els partits  ofereixen les seves propostes tributàries que, a més dels seus propis efectes polítics, determinen la possibilitat real de realitzar la pràctica totalitat dels seus programes en àmbits centrals com les polítiques socials. En el fons, la lògica del… Llegir més

Negociació (governamental) de discrepàncies sobre lleis: reducció de la conflictivitat i control estatal de la llei autonòmica, per Eduard Roig

(English version). Des de l’any 2000 els governs de l’Estat i les comunitats autònomes poden arribar a acords sobre lleis, estatals i autonòmiques, que evitin el plantejament de recursos davant del TC, tancant negociadament els dubtes sobre la seva constitucionalitat. Aquests acords s’assoleixen mitjançant una negociació bilateral que es formalitza, en cas d’èxit, en un… Llegir més

Inconstitucionalitat pel nom i insconstitucionalitat per sospita, per Eduard Roig

(English version). Dimarts passat el Tribunal Constitucional admet a tràmit el conflicte de competència promogut pel Govern enfront dels preceptes dels Decrets de la Generalitat de Catalunya i 45/2016, que atribueixen determinades competències al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. La decisió del Tribunal ha estat objecte d’àmplia atenció a la premsa. Per aquesta… Llegir més

D’expectatives, frustaciones i prudència judicial. Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional de 25 de febrer de 2015 sobre la Llei de consultes populars no referendarias de Catalunya, per Eduard Roig

1.- Una Sentència de ràpida elaboració… 2.- …marcada per la unanimitat del Tribunal sobre arguments àmpliament compartits en la doctrina… 3.- …que deixa obertes algunes qüestions que no exigien resposta immediata… 4.- …planteja alguna incògnita en àmbits no competencials (drets i règim local)… 5.- …i obre algunes qüestions per al debat polític i mediàtic a… Llegir més

Federalizar, per què i para què?: a propòsit del llibre d’Eliseo Aja, Estat autonòmic i reforma federal, per Eduard Roig

1. Un llibre amb arguments sobre l’actual debat entorn de la independència… Seran molts els que s’acostin al llibre d’Eliseo Aja des de l’actual debat sobre la independència de Catalunya. I no quedaran decebuts, doncs el llibre, en la seva anàlisi de l’evolució del model autonòmic espanyol, presta una especial atenció al procés iniciat amb… Llegir més

Reflexions sobre la recent reforma constitucional, per Eduard Roig

EL CONTINGUT DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL La nova redacció de l’article 135 CE no és una novetat en el dret constitucional comparat. Per contra, s’emmarca en un procés de modificacions constitucionals anàlogues als països de la UE, en vigor o en tramitació, destinades a garantir el principi d’estabilitat pressupostària. Totes aquestes normes tenen en comú… Llegir més

Pàgina 2 de 212